Том 25, № 2(37) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ УМОВИ БЕРЕГОВОЇ СИСТЕМИ «КРИЛАТИЙ МИС» ЛЕБЕДИНА – УСТРИЧНА PDF
О. В. Давидов 13-29
СУЧАСНИЙИ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
М. М. Мельнійчук, В. В. Горбач 30-43
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ ВИСОКОЇ ПРОСТОРОВОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ PDF
О. О. Світличний 44-65
ПРО ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ УЗДОВЖ ФЙОРДОВОГО КОЛЬСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ БАРЕНЦЕВОГО МОРЯ PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець 66-86

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ІСНУЮЧЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ І ПРИЛЕГЛОЇ АКВАТОРІЇ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, О. О. Ожован 87-99
ФОРМИ ФЕРУМУ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ПОВЕРХНЕВО-ОГЛЕЄНИХ ГРУНТАХ (STAGNIC RETISOLS) ПРИБЕСКИДСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ PDF
З. П. Паньків, О. Р. Калинич 100-111
БІОТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ PDF
В. І. Тригуб, С. В. Домусчи 112-127
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ҐРУНТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І БАЗ ДАНИХ ҐРУНТІВ КРАЇН СВІТУ
Т. С. Ямелинець 128-139

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КАТАРУ В АСПЕКТІ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ФУТБОЛУ 2022 PDF
Т. П. Безсмертнюк, М. М. Мельнійчук, Б. М. Ахмедов 140-152
ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СИМПАТІЙ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 2019 РОКУ PDF
А. В. Кузишин 153-172
ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ FACEBOOK ТА INSTAGRAM У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
С. О. Пугач 173-185
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПЕРЕДМІСТЯ PDF
І. Г. Савчук 186-198
НАПРЯМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ БЛАГ PDF
О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська 199-212
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, K. I. Kolomiyets 213-223

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПІЕМПЗ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ PDF
У. О. Дзьоба 238-253
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ КАЛАГАРІВСЬКОГО РОДОВИЩА (СВЕРДЛОВИНА № 78) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Н. П. Олійник 227-237

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

СИЛУР НИЖНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ, ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ PDF
Д. С. Захаров, А. В. Анастас, Т. Ю. Лютенко 254-268
СТРАТИГРАФИЯ, ГЕОХИМИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ ВЕНДСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ PDF
Е. Н. Кравченко, В. Н. Кадурин 269-288
КОМПЛЕКСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЧИННИКІВ І ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИВНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СТРУКТУР PDF
О. В. Чепіжко, В. В. Янко, В. М. Кадурин, І. М. Наумко, С. М. Шаталін, І. М. Шураєв 289-309

ЮВІЛЕЇ

ДО 40-РІЧЧЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СТАЦІОНАРУ ГГФ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА «КРИНИЧКИ» PDF
А. В. П’яткова, Н. О. Федорончук 313-322

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В ОСВІТІ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ПРОГРАМАХ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ З ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ PDF
Л. С. Дімова 325-335

ВТРАТИ НАУКИ

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЧЕПІЖКА PDF
колеги Колеги, друзі 339-343