ПРО ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ УЗДОВЖ ФЙОРДОВОГО КОЛЬСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ БАРЕНЦЕВОГО МОРЯ

Автор(и)

  • Ю. Д. Шуйський Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Г. В. Вихованець Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216562

Ключові слова:

Баренцево море, берег, річкове гирло, піщана тераса, естуарій, вітрові хвилі, припливи, берегові дюни

Анотація

В статті викладаються провідні закономіності розвитку літодинамічних проце­сів уздовж північного (фйордового) берега Кольського півострова на узбережжі Баренцевого моря. Навіть неозброєнним оком тут можна бачити суттєві відміни наносних форм прибережно-морського рельєфу, а відтак – незвичність всього літодинамічного процесу в береговій зоні. На жаль, ці відміни дуже мало вивче­ні як в країнах Азії, так і в країніх Європи, а в українській географічній та геоло­гічній літературі вони майже невідомі. Тому для кращій обізнаності українських фахівців з питаннями прибережно-морських процесів взагалі ми взяли участь в міжнародній польовій експедиції за участю Фінляндії, Естонії, Туреччини, Куби та інших країн.

Особливостями розвитку літодинамічних процесів уздовж північного берега Кольського півострова є: а) географічне становище в межах особливої природ­ної системи на півночі Європи; б) широке розповсюдження древніх скельних гірських порід на фланговій частині Балтійського щита, де берегова лінія за­клалася на субширотній розколині, і виник незвично крутий підводний схил; в) незважаючи на крутий підводний схил і суворий хвильовий режим, наявність суттєвих припливів, процеси абразії є послабленими, з вкрай невеликим ски­данням наносів у берегову зону моря; г) підвищеною є інтенсивність фізичного вивітрювання скельних гірських порід, а велика величина поверхневого стоку води веде до провідного джерела наносів алювіального, а не абразійного, як можна було б чекати. Берегова лінія звивиста, фйордові затоки вдаються до 20- 25 км углиб суходолу. Тому нема достатніх умов для розвитку вздовжберегових потоків наносів і широкого горизонтільного обміну наносами між суміжними ділянками. Домінування абразійно-денудаційних процесів посилює загальний дефіцит наносів у вузькій береговій зоні. До того ж виявилося нереальним нако­пичення прибережно-морських відкладів на всій довжині зовнішнього контуру берегу. Активний вплив сильних вітрових хвиль, припливів, синоптичних коли­вань рівня моря, надмірно крутий підводний схил ведутьдо того, що провідна маса відсепарованих крупних фракцій скидається униз по схилу під впливом прискорення вільного падіння та негативних хвильових імпульсів. Тому у ви­вчених фйордах Кольського півострова найважливими й найбільш типовими лі­тодинамічними властивостями є короткі горизонтальні міграції алювіальних на­носів та їх накопичення у вигляді невеликих піщаних терас у вершинах фйордів. Ці утворення досягаються дією вітрових хвиль, відчувають переробку рельєфу, суттєвий вплив затирання часток наносів, а під час льодоставу – винос кригами у відкрите море.

Біографії авторів

Ю. Д. Шуйський, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Yu. D. Shuisky

Г. В. Вихованець, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

G. V. Vykhovanets

Посилання

Булавина А.С. Источники антропогенной нагрузки на прибрежные воды Баренцева моря [Текст] // Арктические берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во МАГУ, 2018. – С. 282 – 285.

Выхованец Г.В. Эоловый процесс на морском берегу. [Текст] – Одесса: Астропринт, 2003. – 368 с.

Выхованец Г.В. Основные положения теории эолового морфогенеза на морском берегу [Текст] // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2004. – Т. 9. – Вип. 4. – С. 129 – 144.

Зенкович В.П. Наблюдения над морской абразией и физическим выветриванием на Мур­манском берегу [Текст] // Ученые записки МГУ. География. – 1937. – № 16. – С. 113 – 142.

Зенкович В.П. Промысловые карты грунтов губ Княжьей, Вороньей и Белой [Мапи]// Труды ВНИРО. – 1938. – Том 5. – С. 32 – 43.

Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов [Текст]. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с.

Ившин В.А., Корсаков А.Л., Анциферов М.Ю. Особенности сезонной динамики параме­тров вод в восточном рукаве губы Ура, Баренцево море [Текст] // Арктические берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во МАГУ, 2018. – С. 231 – 235.

Каплин П.А. Фиордовые побережья Советского Союза [Текст]. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 190 с.

Лаппо С.Д. Природные ледовые районы окраинных арктических морей / [Текст] / Вопросы географии. – 1970. - № 84. – С. 233-242.

Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Абразионная опасность на Арктическом побережье России [Текст] // берега: путь к устойчивости / Отв. ред. Е.А. Румянцева. – Мурманск: Изд-во Ар­ктические МАГУ, 2018. – С. 246 – 250.

Мурманская область: общегеографическая карта / Масштаб 1:500000; 1:200000 [Мапи]. – Санкт-Петербург: ООО АРТ-АТЛАС, 2017. – 7 с.

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 2: Мурманская область [Текст].- Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 314 с.

Панов Д.Г. Геоморфологический обзор побережий Баренцева моря [Текст] // Известия Все­союзн. Географич. общества. – 1937. – Т. 69. – № 6. – С. 522 – 534.

Полканов А.А. Геологический очерк Кольского полуострова [Текст] // Труды Арктического института. – 1936. – Том 53. – С. 85 -108.

Репкина Т.Ю. Морфолитодинамика побережья и шельфа юго-восточной части Баренцева моря [Текст] // Автореф. дис. на соиск. ученой степени кандидата географических наук. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005. – 24 с.

Рухин Л.Б. Основы литологии (учение об осадочных породах) [Текст]. - Ленинград: Недра, 1969. - 704 с.

Тарасов Г.А. Осадконакопление на шельфе южной части Баренцева моря [Текст] // Авто­реф. дисс. на соиск. ученой степени кандидата геол.-мин. наук. – Москва: ГИН АН СССР, 1982. – 16 с.

Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования наносов в береговой зоне морей [Текст]. – Ленин­град: Гидрометеоиздат, 1986. – 240 с.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Гогоберидзе Г.Г. Особенности прибрежно-морских акку­мулятивных форм рельефа на Кольском побережье Баренцева моря [Текст] // Известия Рус­ского Географического общества. – 2020. – Том 152. – № 2. – С. 31 – 42.

Aunan, K., Romstad, B. Strong Coasts and Vulnerable Communities: Potential Implications of Accelerated Sea-Level Rise for Norway [Текст] // Journal of Coastal Research. – 2008. – Vol. 242. – № 2. – P. 403 – 409.

Doody, J.P. Sand dunes inventory of Europe [Текст]. – Peterborogh: JNCC Publ. Co., 1991. – 81 p.

Horikawa K. Nearshore Dynamics and Coastal Processes [Текст]. - Tokyo: University of Tokyo Рress, 1988. – 522 p.

Rapp, A., Nyberg, R. Mass movements, nivation processes and climatic fluctuations in northern Scandinavian mountains [Текст] // Norsk Geografisk Tidsskrift. – 1988. – Vol. 42. – № 4. – P. 245 – 254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ