Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА РАДА ЖУРНАЛУ

 1. В. І. Труба, д-р юр. наук (голова ред. ради);
 2. В. О. Іваниця, д-р біол. наук (заступник голови ред. ради);
 3. С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук;
 4. В. В. Глєбов, канд. іст. наук;
 5. Л. М. Голубенко, канд. філол. наук;
 6. Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук;
 7. В. В. Заморов, канд. біол. наук;
 8. О. В. Запорожченко, канд. біол. наук;
 9. О. А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій;
 10. В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук;
 11. В. Г. Кушнір, д-р іст. наук;
 12. В. В. Менчук, канд. хім. наук;
 13. М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки;
 14. Н. М. Крючкова, канд. екон. наук;
 15. Л. М. Токарчук, канд. юр. наук;
 16. М. І. Ніколаєва, канд. політ. наук;
 17. В. В. Яворська, д-р геогр. наук;
 18. Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ

Голова редакційної колегії:

Яворська В. В., д-р. геогр. наук, професор, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра економічної та соціальной географії і туризму (Україна, Одеса)

Заступник голови редакційної колегії:

Кадурін С. В., канд. геол. наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології  (Україна, Одеса)

Відповідальний секретар редакційної колегії:

Коломієць К. В., канд. геогр. наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Кафедра економічної та соціальной географії і туризму (Україна, Одеса)

Члени редакційної колегії:

Андріанова О. Р., д-р геогр. наук, пров. наук. співр., Морський гідрофізичний інститут НАН України, відділення гідроакустики (Україна, Одеса)

Буйнєвич І. В., PhD (Геологія), доцент, Університет Темпл, кафедра Наук про Землю та навколишнє середовище (США, Філадельфія)

Зайга Крішьяне, д-р геогр. наук, проф. Латвійського університету, Факультет географії та наук про Землю (Латвія, Рига)

Коболєв В. П., д-р. геол.-мін. наук, проф.,  Київський національний університет ім. Т. Шевченка, кафедра геофізики (Україна, Київ)

Лезерман С. П., PhD (Географія), проф., Флоридський міжнародний університет, лабораторія прибережних досліджень (США, Маямі)

Мокрицька Т. П., д-р геол.-мін. наук, проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра наук про Землю (Україна, Дніпро)

Муровська А. В., канд. геолог. наук, ст. наук. співр., Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ тектонофізики (Україна, Київ)

П’яткова А. В. канд. геогр. наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра фізичної географії та природокористування (Україна, Одеса)

Руденко Л. Г., д-р. геогр. наук, професор, aкадемік НАН України,  Інститут географії НАН України  (Україна, Київ)

Сич В. А. канд. геогр. наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Кафедра економічної та соціальной географії і туризму (Україна, Одеса)

Цезарь Мадрі, канд. геогр. наук, ад'юнкт Університетe Адама Міцкевича. Факультет соціально-економічної географії та просторового управління (Польща, Познань)

Янко В. В., д-р геол.-мін. наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Кафедра морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології (Україна, Одеса)