Контактна інформація

Адреса редакційної ради журналу / Editorial Council Office:
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082, Україна / 2, Dvorianska St, Odesa city, 65082, Ukraine
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова / Odesa I. I. Mechnikov National University
Адреса редколегії серії / Editorial Board Office:
Шампанський пров., 2, м. Одеса, 65058, Україна / 2, Shampansky Ln, Odesa city, 65058, Ukraine
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова / Odesa I. I. Mechnikov National University,
Геолого-географічний факультет / The Faculty of Geology and Geography
E-mail: visgeo@onu.edu.ua

Основна контактна особа

Катерина Василівна Коломієць / Kateryna V. Kolomiyets
Кафедра економічної та соціальної географії і туризму, Геолого-географічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Телефон +38 098 6469478

Супровід та підтримка

Світлана Миколаївна Шаталіна / Svitlana M. Shatalina