DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216576

СТРАТИГРАФИЯ, ГЕОХИМИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ ВЕНДСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Е. Н. Кравченко, В. Н. Кадурин

Анотація


В основі осадового чохла території Молдавського Придністров'я залягають відкладення вендської системи верхнього протерозою. В результаті буріння в ході геолого-знімальних робіт минулого століття отримані дані про становище в розрізі, визначена включена в породах фауна та флора, за допомогою спек­трального аналізу вивчена їх геохімічна характеристика. Метою роботи було узагальнення даних по стратиграфії, уявлення уніфікованої місцевої стратигра­фічної схеми венда, металогенічний прогноз по підрозділах вендської системи Молдавського Придністров'я для подальших пошукових і розвідувальних ро­біт. Створення інформаційного масиву первинних даних було виконано в на­вчальній ліцензійній версії програми ГІС K-MINE. Інформація по свердловинах (більше двохсот) з геологічних звітів була структурована і увійшла в фактогра­фічну базу, що складається з ряду таблиць і довідників, пов'язаних між собою кореляційним зв'язком. Для отримання фонових і аномальних значень рудних компонентів проводився геостатистичний аналіз за допомогою редактора Excel. Побудова карто-схем змістів виконана в програмі Surfer. Запропонована міс­цева стратиграфічна схема, в якій волинська серія представлена кам'янською свитою, могилів-подільська - старотатарівською, дерловською, серебрійською, авдармінська серія представлена каушанською і сокілецькою свитами. Обґрун­туванням кореляціі світ Придністров'я і Украіни е характерні залишки фауни та флори, визначені Є. А. Асєєвою та М. Б. Бурзіним і Л. В. Піскун, описані раніше в відомій монографії Б. С. Соколова. Значення вмісту хімічних елементів по шарах венда були об'єднані через недостатню кількість даних спектрального аналізу по виділеним свитам. Так по кам'янській свиті значення рудних компо­нентів складалися підсумовуванням значень з петрографічно різних порід - діа­базів, пісковиків і кори вивітрювання. Вміст по ольчедаевським, ломозівським, косоуцьким, лядовським верствам були об'єднані в одну колонку і, незважаючи на те, що включають відкладення двох свит: старотатарівської і дерловської, були об'єднані в могилевську (за схемою Подільської плити). Відповідно, вміст по бернашевським, бронніцьким і зиньковецьким верствам об'єднані - в яришів­ську свиту. В результаті цього аналізу визначена металогенічна гідротермальна спеціалізація виділених свит. Так, для кам'янської свити характерна мідно-колчеданна спеціалізація, для могилевської та яришівської - поліметалічних. З ек зогенними процесами пов'язані прояви седиментогенної групи призвели до на­копичення промислово значимих проявів рідкісних земель.


Ключові слова


вендська система; Молдавська плита; Придністров'я; ГІС K-MINE; база даних; стратиграфічна схема; спектральний аналіз; рідкісні землі; карти аномалій; металогенические аналіз; мідно-колчеданна спеціалізація; гіпергенні і седіментогені групи

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Ryborak, V. M. (1990), Geologicheskoe stroenie i poleznye iskopaemye Srednego Pridnestro­vya. Otchet o gruppovoy geologicheskoy semke m-ba 1:50 000 listov M-35-141-V, M-35-142-V, G i geologicheskom doizuchenii ploshchadey m-ba 1:50 000 listov M-35-141-A, G s obshchimi poiskami (Srednee Pridnestrove) [Geological structure and mineral resources of the Middle Prid­nestrovie. Group geological survey report of scale 1: 50,000 sheets M-35-141-B, M-35-142-B, G and geologic restudy of areas of scale 1: 50 000 sheets M-35-141-A, G with General searches (Middle Pridnestrovie)] Dubossary: Central-Moldavian geological exploration expedition.

2. Hiora, E. N. (2003), Geologicheskoe stroenie i poleznye iskopaemye PMR. Otchet o geologich­eskoy semke m-ba 1:200000 na ploshchadi listov M-35-XXXV; L-35-V; L-35-VI; L-35-XII; L-35- XVIII s detalizatsiey otdelnykh ploshchadey do masshtaba 1:50 000 s obshchimi poiskami, geo­ekologicheskimi issledovaniyami i elementami gidrogeologii. [Geological structure and mineral resources of the PMR. Report on the geological survey of scale 1: 200000 on the area of sheets M-35-XXXV; L-35-V; L-35-VI; L-35-XII; L-35-XVIII with details of individual areas to the scale of 1: 50 000 with General searches, geoecological research and elements of hydrogeology] Du­bossary: GMP "Geologorazvedka".

3. Pozdnyakov, I. A. (1992), Geologicheskoye stroeniye, gidrogeologicheskiye i inzhenerno-geolog­icheskiye usloviya ploshchadi tiraspolskogo lista. Otchet o rezultatakh kompleksnoy geologich­eskoy, gidrogeologicheskoy i inzhenerno-geologicheskoy syemki, geologicheskogo doizucheniya masshtaba 1:200000 lista L-35-XII (Tiraspol) [Geological structure, hydrogeological and engi­neering-geological conditions of the area of the Tiraspol sheet. Report on the results of a compre­hensive geological, hydrogeological and engineering-geological survey, geological re-study of the scale of 1: 200000 of sheet L-35-XII (Tiraspol)], Chisinau, 421 p.

4. Sokolov, B.S. (1997) Ocherki stanovleniya venda. [Essays on the formation of the Vendian sys­tem.] Moscow: KMK Scientific Press, 142 p., 24 phototable.

5. Sergeev, V. P. (1989), Sostavlenie legendy k gosudarstvennoy geologicheskoy karte masshtaba 1:50000. Otchet stratigraficheskogo otryada po rabotam za 1987-1989 gg.: [Compilation of the legend to the state geological map of scale 1:50000, report of the stratigraphic group on the works for 1987–1989)], Kishinev, Central-Moldavian expedition.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Геологическое строение и полезные ископаемые Среднего Приднестровья. Отчет о группо­вой геологической съёмке м-ба 1:50 000 листов М-35-141-В, М-35-142-В, Г и геологическом доизучении площадей м-ба 1:50 000 листов М-35-141-А, Г с общими поисками (Среднее Приднестровье): / Центрально-Молдавская геологоразведочная экспедиция; нач. В.И. Се­риков, отв. исполн.: В.М. Рыборак. / Рыборак В.М., Шокурова В.Н., Катков А.Р., Каневский Л.С. – Дубоссары, 1990.
  2. Геологическое строение и полезные ископаемые ПМР. Отчет о геологической съёмке м-ба 1:200000 на площади листов M-35-XXXV; L-35-V; L-35-VI; L-35-XII; L-35-XVIII с детали­зацией отдельных площадей до масштаба 1:50 000 с общими поисками, геоэкологическими исследованиями и элементами гидрогеологии / ГУП «Геологоразведка»: директор В.И. Се­риков, отв. исполн.: Е.Н. Хиора. – Дубоссары, 2003.
  3. Отчет о результатах комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геоло­гической съемки, геологического доизучения масштаба 1:200000 листа L-35-XII (Тирас­поль): отчет о НИР / Молдавская гидрогеологическая экспедиция; нач. О.А. Никитин, отв. исполн. И.А. Поздняков – Кишинев: 1992.
  4. Соколов Б.С. Очерки становления венда. М.: КМК Scientific Press, 1997. 142 c., 24 фототабл.
  5. Составление легенды к государственной геологической карте масштаба 1:50000 Отчет стра­тиграфического отряда по работам за 1987-1989 гг.: /Центрально-Молдавская экспедиция; отв. исп. В.П. Сергеев – Кишинев, 1989.
Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.