НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • L. V. Tranchenko Уманський національний університет садівництва
  • V. V. Yavorska Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • K. I. Kolomiyets Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216572

Ключові слова:

екологічний туризм, природоохоронні території, національні парки, заповідники, туристичні дестинації, туристичні потоки

Анотація

У даному досліджені піднімаються питання, пов’язані з сучасним станом еко­туризму та перспектив його розвитку в нашій країні. Україна за оцінками Всес­вітньої туристської організації має великий потенціал для розвитку екотуризму та можливість опинитися в списку лідируючих країн у цьому напряму. Однак існує ряд обмежень і проблем, які перешкоджають більш активному розвитку екотуризму в України. Метою статті є дослідити причини недостатнього роз­витку екотуризму в Україні та обґрунтувати напрями його активізації в країні. Відмічено, що в Україні, на відміну від ряду зарубіжних країн, де існують більш точні методи підрахунку туристського потоку, дуже складно оцінити реальний потік відвідувачів національних парків, через відсутність однозначних методів обліку відвідувачів. Для популяризації екологічного туризму адміністрації наці­ональних природних парків рекомендовано презентувати парки на міжнародних туристичних виставках, активніше співрацювати з туроператорами та тураген­тами, розвивати інфраструктуру парку та рекреаційну діяльність в його межах, пропонуючи туристам нові маршрути.

Біографії авторів

L. V. Tranchenko, Уманський національний університет садівництва

L. V. Tranchenko

V. V. Yavorska, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. V. Yavorska

K. I. Kolomiyets, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

K. V. Kolomiyets

Посилання

Білецька Г. А. Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області [Текст] / Г. А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №10. – Т. 2. – С. 245–247.

Блакберн А. А. Региональные ландшафтные парки как туристско-рекреационные предприятия в контексте устойчивого развития туризма в Украине [Текст]/ А. А. Блакберн // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами в туристичній сфері» – 2005. – №9. – С. 190–196.

Богуш Л. Г. Екотуризм як вектор інтеграції соціально-економічної та екологічної складових сталого розвитку [Текст] / Л. Г. Богуш. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/ uploads/arhiv/2008/Bogush.pdf

Державна служба статистики в Україні [Дані, текст]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua

Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності. [Текст] Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2015. –272 с.

Луцька Н. І. Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу. [Текст] / Н. І. Луцька, І. З. Криховський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №6. – С. 27–30.

Рунців О. І. Проблеми розвитку екологічного туризму в Україні [Текст] / О.І. Рунців // Вісник наукових досліджень. Серія «Туризм» – 2006. – Вип. 1. – С. 180–183.

Ступень Н. М. Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях [Текст] / Н. М. Ступень // Збалансоване природокористування. - 2016. - № 3. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_3_17.

Території та об’єкти ПЗФ України [Дані, текст]. – Режим доступу: http://www.pzf.menr.gov. ua

Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини [Текст] / Н. В. Шумлянська // Культура України. - 2014. - Вип. 47. - С. 108-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_15

Fennell D.A. Ecotourism: an Introduction. [Текст] - 2008, London: Routledge, 282 p.

Honey M. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? [Текст] – Washington DC: Island Press, 2008. – 568 p.

International Union for Conservation of Nature. [Data, text]. – Режим доступу: http://www.iucn. org

The Travel & Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum, 2017. [Data, text] – 519 p.

UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. [Data, text] – Режим доступу: https://www.e-unwto. org/doi/pdf/10.18111/9789284419029.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ