ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ УМОВИ БЕРЕГОВОЇ СИСТЕМИ «КРИЛАТИЙ МИС» ЛЕБЕДИНА – УСТРИЧНА

Автор(и)

  • О. В. Давидов Херсонський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.2(37).216557

Ключові слова:

«крилатий мис», берегові системи, коси, кліфи, нагони

Анотація

У береговій зоні Світового океану функціонують різноманітні берегові систе­ми, серед яких найбільш специфічними вважаються «крилаті миси». Для від­повідних природних утворень характерні певні генетичні ознаки, серед яких: морфологічні, літодинамічні та гідрологічні. В межах узбережжя Чорного моря виділяються чотири «крилатих миси»: Тендра-Джарилгач, Кінбурнська-Покров­ська-Довгий, Бурнас-Будацька та Лебедина-Устрична. Найменшою за розміром системою є Лебедина-Устрична, розташована в межах фронту півострова Гір­кий Кут, в той же час вона практично не вивчена, а існуюча інформація не сис­тематизована. Саме тому, у відповідній статті ми навели матеріали багатолітніх польових досліджень, визначили морфологічні, морфометричні та частково лі­тологічні умови відповідної системи.

Біографія автора

О. В. Давидов, Херсонський державний університет

O. V. Davydov

Посилання

Davydov, O. Pylypenko, I., Zinchenko, M., Simchenko, S. (2019). Morphostructural analysis of coastal zone of Kherson region, Ukraine. Paper presented at the International Multidisci­plinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 19 (1.1): Pp. 361-368. doi:10.5593/sgem2019/1.1/S01.044

Davydov, O.V., Kotovsky I.N. (2019). Geographical allocation of “winged foreland” abrasion-ac­cumulative systems. Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga. pp. 49 – 52.

Davydov, O.V., Zinchenko, M.O. (2019). The "Winged Foreland" Abrasion-Accumulative Sys­tems. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. Pp. 302-327. DOI:https://doi. org/10.30525/978-9934-588-15-0.

Encyclopedia Of Coastal Science. Editor: Schwartz M.L. Springer. 2005. - 1211 p.

Encyclopedia of the World‘s Coastal Landforms. Volume I. Eric C. Bird Editor. 2010. - 1494 p.

Gulliver, F.P. (1898). Shoreline topography. Proceeding of the American Academy of Arts and Sciences. 34. pp. 151 – 258.

Johnson, D.W. (1919). Shore process and development. New York: John Wiley&Sons, INC / Lon­don: Chapman&Hall, Limited: 584 p.

Vinogradov, A. K., Bogatov, Yu. I., Sinegub, I. A. (2012). Podkhodnye kanaly i ikh znachenie v funktsionirovanii ekosistem akvatoriy morskikh portov [Suitable channels and their importance in the functioning of ecosystems of seaport water areas]. Ecological safety of coastal and shelf zones and complex use of shelf resources. Vol. 26 (1). pp. 34 – 47.

Davydov, O.V. (2001). Vplyv fitohennoho faktoru na morfolohiyu ta dynamiku vitrovoyi prysukhy ` [Influencing a phytogenic factor on the morphology and dynamics of windy flats]. Yssledovanyya berehovoy zony morey. Nauchnoe yzdanye. Kyyiv: Karbon LTD, pp. 236 – 241.

Davydov, O.V. (2019). Vyznachennya ponyattya «krylatyy mys»: istorychnyy analiz ta zahalʹ­na kharakterystyka [The Definition of the «Winged Foreland»: Historical Analysis and General Characteristics]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: heohrafichni nauky, 10, pp. 119-129. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-17.

Davydov, A. V. (2019). Katastroficheskiye sinopticheskiye kolebaniya urovnya morya v predelakh melkovodnykh zalivov Chornogo i Azovskogo morey [Catastrophic synoptic oscillations of the sea level within shallow bays of the Black Sea and the Sea of Azov]. Regularities of Formation and Impact of Marine and Atmospheric Hazardous Phenomena and Disasters on the Coastal Zone of the Russian Federation under the Conditions of Global Climatic and Industrial Challenges (“Dangerous Phenomena”): Proceedings of the International Scientific Conference (Rostov-on- Don, 13–23 June 2019). – Rostov-on-Don: SSC RAS Publishers. pp. 158 - 161.

Zenkovich, V.P. (1946). Dinamika i morfologiya morskikh beregov. CH.1. Volnovyye protsessy [Dynamics and morphology of sea coasts. Part 1. Wave processes]. Moskva: Morskoy transport. 496 p.

Zenkovich, V. P. (1958). Berega Chernogo I Azovskogo morey [The shores of the Black and Azov Seas]. Moskva: Geographers,371 p.

Zenkovich, V.P. (1960). Morfologiya i dinamika sovetskikh beregov Chernogo morya. T. II (Seve­ro-zapadnaya chast') [Morphology and dynamics of the Soviet Black Sea coast. T. II (North-West­ern part)]. Moskva: Izd-vo AN SSSR, 216 p.

Zenkovich, V.P. (1962). Osnovy ucheniya o razvitii morskikh beregov [Fundamentals of the doc­trine of the development of sea coasts]. Moskva: AN SSSR, 710 p.

Ignatov, E.I. (2004). Beregovye morfosistemy [Coastal morphosystems] Moskva - Smolensk : Madzhenta, 350 p.

Rummel', V.Y. (1896). Dzharylgachskiy zaliv [Dzharylgach Bay] Trudy Komiteta po ustroystvu kommercheskikh portov. Vyp. 28, pp. 5 – 118.

Shuyskiy, Y.D. (1986). Problema issledovaniya balansa nanosov v beregovoy zone morey [The problem of studying the balance of sediments in the coastal zone of the seas] Leningrad: Gidrometizdat, 240 pp.

Shuyskiy, Y.D., Vykhovanets. G.V. (1989). Ekzogennyye protsessy razvitiya akkumulyativnykh beregov v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Exogenous processes of development of ac­cumulative coasts in the northwestern part of the Black Sea] Moskva: Nedra, 198 p.

Shuyskiy, Y.D. (1992). Abrazionnyye protsessy v Dneprovsko-Karkinitskoy beregovoy oblasti Chernogo morya [Abrasion processes in the Dnieper-Karkinitskaya coastal region of the Black Sea]. Evolyutsiya beregov v usloviyakh podnyatiya urovnya Mirovogo okeana: Sb. nauchn. trudov. Moskva: Institut okeanologii RAN, pp. 92 – 104.

Shuyskiy, Y. D., Vykhovanets, G. V., Kotovskiy, I. N., Ali Akel' (1992). Protsessy abrazii i ikh li­todinamicheskoye znacheniye v predelakh Dneprovsko-Karkinitskoy beregovoy oblasti Chernogo morya [Abrasion processes and their lithodynamic significance within the Dnieper-Karkinitskaya coastal region of the Black Sea] Doklady AN Ukrainy. Seriya B, № 2, p. 83 - 86.

Shuysʹkyy, Y.D., Vykhovanetsʹ H.V., Kotovsʹkyy I.M. (1990). Zminy rozvytku obmilynnykh bere­hiv Karkinit·sʹkoyi zatoky Chornoho morya [Changes in the development of shallow shores of the Karkinitsky Bay of the Black Sea] Suchasni heohrafichni problemy Ukrayinsʹkoyi RSR. Tezy dopovidey VI Zʺyizdu Heohrafichnoho Tovarystva URSR. Kyyiv, pp. 296 – 297.

Shul'gin, I. (1913). Rezul'taty izyskaniy, proizvedennykh v porte Khorly [Results of surveys car­ried out in the port of Khorly] Trudy Otdela Torgovykh portov. Vyp. XXXIII. 89 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ