Том 18, № 1(17) (2013)

Зміст

Статті

ПРОФЕСОР І. П. ЗЕЛІНСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ОРГАНІЗАТОР, ПОЛІТИК І РОМАНТИК PDF
Э. А. Черкез, В. Н. Кадурін 9-14
ENGINEERING GEODYNAMICS OF LANDSLIDE SLOPES OF THE ODESSA SEA COAST AFTER ANTI-LANDSLIDE MEASURES PDF
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. І. Шмуратко 15-24
МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БЕРЕГОУКРІПЛЮВАЛЬНИХ СПОРУД І МОРСЬКИХ ПЛЯЖІВ PDF
Г. Л. Кофф, В. Ф. Котлов, С. И. Федорова, В. М. Шахін, Л. А. Гуслева, О. В. Борсукова 25-30
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ПЛЯЖІВ, ЯК МЕТОД ЗАХИСТУ АКУМУЛЯТИВНИХ БЕРЕГІВ PDF
І. П. Балабанов 31-37
ПРО ПРИЧИНУ ТРИВАЛИХ ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЛІ ОДЕСЬКОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ І БАЛЕТУ PDF
В. І. Шмуратко, Є. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. Г. Тюреміна, А. І. Караван, П. Н. Тюремін, В. М. Митинський, С. В. Бараник 38-57
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УМОВИ ЗСУВНОГО СХИЛУ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКОГО БУЛЬВАРУ В ОДЕСІ PDF
Т. В. Козлова, Є. А. Черкез, В. І. Шмуратко 58-69
МОНІТОРИНГ СЕЙСМІЧНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
О. В. Кендзера, В. К. Єгупов, К. В. Єгупов 70-83
МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТЕЙ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ PDF
Г. Д. Лисний, І. В. Устенко, В. Д. Петруняк, С. А. Вижва 84-89
Досвід організації системи моніторингу рівнів ґрунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу PDF
О. Є. Кошляков 90-95
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова 96-101
СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ГЕОДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 102-107
ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. ЗМІЇНИЙ ДГЕ «ДНІПРОГЕОФІЗИКА» PDF
В. К. Свистун, П. Г. Пігулевський 108-115
Атмосферні опади і відкладення та води підґрунтового стоку острова Зміїний PDF
Я. М. Біланчин, В. І. Медінець, Л. М. Гошуренко, В. З. Піцик 116-132
БІОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ҐРУНТОТВОРЕННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
І. В. Леонідова 133-146
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФАКТОРІВ СТІЙКОСТІ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ ЛЕСОВИХ СХИЛІВ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
І. О. Садовенко, Е. О. Подвігіна, А. Н. Загриценко 147-154
ПРОСТОРОВА БАЗА ДАНИХ «ЛЕСОВА ТОВЩА КІРОВОГРАДЩИНИ» ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУ ПРОЦЕСІВ ПРОСАДКИ PDF
В. М. Вовк 155-162
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЛАБКИХ ДИСПЕРСНИХ ГРУНТІВ ОСНОВ БУДИНКІВ І СПОРУД PDF
М. Л. Шешеня 163-168
АНАЛІЗ ПРОТІКАННЯ ТА НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ, ЗЕМЛЕТРУСУ І ЦУНАМІ НА СХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ О. ХОНСЮ (ЯПОНІЯ) І ВІДГОМІН ЦИХ ПРОЦЕСІВ НА КУРИЛЬСЬКИХ ОСТРОВАХ (РОСІЯ) PDF
Г. Л. Кофф, О. В. Борсукова, І. В. Чеснокова, О. В. Попова 169-175
ОЦІНКА РИЗИКУ ЦУНАМІ НА УЗБЕРЕЖЖЯХ ОХОТСЬКОГО І ЯПОНСЬКОГО МОРЯ В РОСІЇ PDF
Г. Л. Кофф, О. В. Борсукова, І. В. Чеснокова, О. В. Павленко 176-180
Прогноз стійкості зсувного схилу в районі с. Ліски (Одеська область) PDF
Д. В. Мелконян, О. В. Рудой 181-187
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СХИЛІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
К. В. Єгупов, П. А. Устінов 188-194
РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗСУВІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
С. М. Шаталін 195-204
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛИМАННИХ БЕРЕГІВ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО ТИПУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ) PDF
Г. С. Педан 205-211
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУЧАСНІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЛИМАНАХ В МЕЖАХ ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ PDF
О. Ю. Мєдвєдєв 212-217
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАН ВИВЧЕНОСТІ ҐРУНТІВ І ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
О. Є. Струцинська 218-223
СУФОЗІОННІ ПОРОЖНИНИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
К. К. Пронін, П. С. Вержбицький 224-231
ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОЛОГО- ГЕОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЛИН НИЖНЬОЇ КРЕЙДИ КРИМСЬКОГО ПЕРЕДГІР’Я PDF
С. К. Сухорученко 232-236
ВПЛИВ БАЛОЧНОЇ ЕРОЗИОНОЇ СИСТЕМИ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ТЕХНОГЕННИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ У ГЕОЛОГІЧНОМ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В. В. Чабан 237-242
ДИНАМІКА ЗМІН ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ м. КИЄВА В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Т. О. Кошлякова 243-248
ЗМІНА ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПІДТОПЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Щербак 249-253
ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ PDF
В. В. Яворська 254-262