DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183614

Досвід організації системи моніторингу рівнів ґрунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу

О. Є. Кошляков

Анотація


Досвід організації системи моніторингу рівнів ґрунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу Пропонується методика організації та здійснення моніторингу рівнів ґрунтових вод, яка базується на геоінформаційному підході. Інформаційну основу моніторингу при цьому складають дані про рівні ґрунтових вод в інженерно-геологічних свердловинах. Дані накопичуються й обробляються в середовищі географічної інформаційної системи. Для отримання поверхонь рівнів ґрунтових вод пропонується застосувати математичне моделювання геофільтрації. Методика реалізована при дослідженні ґрунтових вод у м. Києві.


Ключові слова


ґрунтові води; моніторинг; геоінформаційний підхід; моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жернов И. Е. Вопросы гидрогеологии г. Киева в связи с водоснабжением города / И. Е. Жернов ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1958. – 133 с.

Геологическая карта Украинской ССР масштаба 1: 50 000. Киевский промышленный район. Объяснительная записка в двух частях. Ч. 2. / Мин-во геологии УССР, Центральная тематическая экспедиция ; Э. И. Колот, Л. П. Кузишина, В. И. Кутовой и др. ; под общ. рук. А. Г. Ролика. – К., 1984.

Гидрогеологические условия и оценка эксплуатационных запасов подземных вод района г. Киева (по состоянию на 01.01.1972 г.) Том 2., кн. 4. / Мин–во геологии УССР, Киевский геологоразведочный трест ; Д. Р. Литвак, Г. А. Кузьменко, В. Н. Соловицкий и др. – К., 1972.

Составление прогнозной гидродинамической карты территории г. Киева : Отчет о НИР (заключительный) / Киевский ГУ ; И. Н. Павловец, Л. М. Яновская, А. Е. Кошляков. и др. – К., 1983. – 152 с.

Кошляков О. Є. Застосування геоінформаційного підходу при вивченні динаміки ґрунтових вод на території міст / О. Є. Кошляков // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : зб. наук. праць. – К., 2009. – С. 241– 246.

Кошляков О. Є. Особливості дослідження стану підземної гідросфери як складової моніторингу небезпечних геологічних процесів територій промислово-міських агломерацій / О. Є. Кошляков, О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова, Д. Ф. Чомко // Вісн. Харків. ун-ту. – 20011. – С. 5–10. – (Геологія – Географія – Екологія ; № 956).

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.