DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184047

РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗСУВІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

С. М. Шаталін

Анотація


В статті розглянуті результати багатолітніх спостережень динаміки зсувних процесів і чинників їх формування в Північному Причорномор’ї. Приведені основні характеристики особливостей формування зсувів і їх мінливості в просторі.


Ключові слова


зсуви; екзогенні геологічні процеси; геологічна будова; тектоніка; абразія; ерозія; опади

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов / Е.П. Емельянова // – М.: Недра, 1972. - 308 с.

Зелинский И. П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. / И. П. Зелинский, Б.А. Корженевский, Е.А. Черкез и др. // К.: Наукова думка. – 1993. – 228 с.

Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы): в 2 т. / под ред. Г.И. Рудько / Е.А. Черкез, С.Н. Шаталин Закономерности развития оползневых процессов на территории Северного Причерноморья. – Черновцы: Букрек, 2012 – т.2.– С.232–340.

Черкез Е.А. Влияние сейсмического воздействия на активизацию оползней.(На примере оползней северо-западных районов Одесской и Николаевской областей). / Е.А. Черкез, С.Н. Шаталин, А.В. Фесенко // Матеріали ІІ науково-технічної конференції «Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля Нові технології прогнозування та захисту». – Київ : НПЦ «Екологія. Наука. Техніка» тов.- ва «Знання» Україна – 2004. С.61-64

Шаталін С.М. Особливості розповсюдження зсувів на території Одеської області / С.М. Шаталін // Вісник Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропрінт, 2001. - т. 6. - вип. 9. - географічні та геологічні науки. - С. 156-164.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.