DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184142

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОЛОГО- ГЕОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЛИН НИЖНЬОЇ КРЕЙДИ КРИМСЬКОГО ПЕРЕДГІР’Я

С. К. Сухорученко

Анотація


У статті наводяться кількісні дані фізико-механічних показників на зсувних і зсувонебезпечних схилах складених глинами нижньої крейди, а також вивітрилих та невивітрилих у природних і техногенно-порушених умовах. Наведені дані про швидкість силової і річкової ерозії в межах розповсюдження досліджуваних глин.


Ключові слова


Крим; глини; зсуви; вивітрювання; ерозія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Клюкин А.А. Экзогеодинамика Крыма / А. А. Клюкин. – Симферополь: ГП «Издательство «Таврия», 2007. – 320с.

Бондарик Г.К. Общая теория инженерной (физической) геологии / Г.К. Бондарик. – М.: Недра, 1981. – 256с.

Клюкін О. А. Давні зсуви долини прориву р. Салгир в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1974. – Вип. 11. – С. 121–126.

Клюкин А.А. О возрасте оползней в долинах прорыва рек через куэстовые гряды Крыма / А.А. Клюкин // Геоморфология. – 1978. – №2. – С.72-79.

Королёв В.А. Мониторинг геологической среды / В.А. Королёв. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 272с.

Оллиер К. Выветривание / К. Оллиер. – М.: Недра, 1987. – 348с.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Украина и Молдавия. Крым / [ред. М.М. Айзенберг, М.С. Каганер]. – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1966. –. – Т.6: Выпуск 4. – 344с.

Олиферов А.Н. Селевые потоки в Крыму и Карпатах / А.Н. Олиферов. – Симферополь: Доля, 2007. – 176 с.

ДБН В.1.1-3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Основные положения. – Ввод. впервые; Введ. 01.07.1997. – К.: ГП «Укрархбудинформ», 1998. – 47 с.

Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.