DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184200

ЗМІНА ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПІДТОПЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Щербак

Анотація


У статті представлено методичний підхід до визначення рівня чутливості підземних вод до забруднення, який ґрунтується на комплексному застосуванні індекснорейтингових, параметричних, методів районування та геоінформаційного підходу. За запропонованою методикою виконано районування площі техногенного підтоплення на території Херсонської області.


Ключові слова


підтоплення; підземні води; уразливість підземних вод; техногенне навантаження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Щербак О. В. Источники загрязнения подземных вод и подходы к оценке их влияния на территории Херсонской области [Текст] / О.В. Щербак// Сборник научных трудов SWorld. – Одесса: Куприенко, 2012. – Вып. 4, Т. 48. – С. 77-81.

Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП [Текст] – Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2012. – 105 с.

Лущик О. Звіт з оцінки впливу господарської діяльності на підземні води – джерела централізованого водопостачання в межах Причорноморського артезіанського басейну (Херсонська область)»: в 2 кн. [Текст] / О. Л ущик, С. Петренко, Т. Парак, В. Кіріакіді та ін. – Сімферополь, 2010. – Кн.1. – 104 с.

Зекцер И. С. Подземные воды как компонент окружающей среды [Текст] / И.С. Зекцер. – М.: Научный мир, 2001. – 328 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.