DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183858

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СХИЛІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

К. В. Єгупов, П. А. Устінов

Анотація


У даній статті розглянуті питання визначення зміни динамічних характеристик схилів, в тому числі зсувних в результаті зміни їх конфігурації або умов роботи. Аналіз зазначених змін проводився на підставі розрахованих спектрів відгуку реакції схилів на сейсмічну дію у вигляді акселерограм.


Ключові слова


схили; зсуви; сейсмічні впливи; розрахунки зсувних схилів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины : (К.: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Киев, 2006).

Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости склона и оползневого давления: (сост.: Гинзбург. Л. К. - Центральное бюро научно-технической информации, Москва, 1986).

Гинзбург Л. К. Противооползневые сооружения: монография / Л. К. Гинзбург. Днепропетровск: Лира ЛТД, 2007. - 188 с.

Гришин В. А. Дорофеев В. С. Расчет противооползневых сооружений / В. А. Гришин. В. С. Дорофеев – О., ООО ВнешРекламсервис, 2009 - 215 с.

Немчинов Ю. И. Комплексная оценка уязвимости железобетонных зданий при сейсмических воздействиях /. Ю. И. Немчинов, К. В. Егупов // Сборник «Строительные конструкции», К., 2010 г. Вып. 81.

Егупов К. В. Расчеты оползневых откосов и противооползневых сооружений с учётом сейсмических воздействий прямым динамическим методом / К. В. Егупов, П. А. Устинов // Строительные конструкции К. 2011 г. Вып. 75.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.