DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183467

ПРОФЕСОР І. П. ЗЕЛІНСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ОРГАНІЗАТОР, ПОЛІТИК І РОМАНТИК

Э. А. Черкез, В. Н. Кадурін

Анотація


В зв’язку з 80-річчям з дня народження І. П. Зелінського – видатного вченого в галузі інженерної геології і гідрогеології – запропонована стаття яка розкриває яскравість і харизматичність, організаторський талант і наукову багатогранність, людські якості і романтичність його особи.


Ключові слова


професор І.П. Зелінський; інженер-геолог; гідрогеолог; Одеський університет; кафедра інженерної геології і гідрогеології

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Игорь Петрович Зелинский / [Составитель М. А. Подрезова] Библиогр. указ. – ОГУ. Науч. б-ка;. – Одесса, 1997. – 50 с.

След на Земле: Стихотворения Игоря Петровича Зелинского и воспоминания о нем / [сост. Л. Г. Зелинская]. – Одесса : Астропринт, 2012. – 96 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біогр. словник. Том 1. Ректори / Відп. ред. В.А. Сминтина; Упорядники та бібл. ред. В.В.Самодурова, І.В.Шепельська. – Астропринт, 2000. – 120 с. + 28 л. іл.

Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: / Є. А. Черкез, Я. М. Біланчин, Є. Н Красєха [та ін. ] – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: [8] л. іл.

Черкез Є.А. Інженерна геологія та гідрогеологія в Одеському університеті / Є. А. Черкез // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2010. – Том 15, вип. 5. – С. 80-88.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.