DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184067

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУЧАСНІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЛИМАНАХ В МЕЖАХ ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ

О. Ю. Мєдвєдєв

Анотація


Розглянуто геологічну будову і деякі сучасні геологічні процеси, які відбуваються на узбережжі групи лиманів в межах Татарбунарського району Одещини і мають безпосередній вплив на розвиток біологічної складової водно-болотних угідь (ВБУ). Наведена сучасна карто-схема і опис процесів в розрізі кожної водойми.


Ключові слова


абразія; біогеоморфологічні; акумулятивні процеси; обвали; лимани

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Молодых И. И. Геология шельфа УССР. Лиманы / И И Молодых., В. П. Ксенко, Н. Н. Палатная и др. – Киев: «Наукова думка», 1984. – 176 с.

Тращук В. П., Балтивец В. А. Новый район распространения карантгатских отложений на северо-западном побережье Черного моря / В. П. Тращук, В. А. Балтивец // Докл. АН СССР,сер.Б, 1978, №8. – С.699-702.

Бану А. О. О возникновении и возрасте речных лиманов в нижнем течении Дуная и на его протоках / А. О. Бану // Лимнологические исследования Дуная. – Киев,1969. – С.29-36.

Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы хозяйственного освоения – Л.: «Наука», 1988. – 303 с.

Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллективная монография / под ред. Ю .С. Тучковенко, Е .Д. Гопченко. Одесский государственный экологический университет. – Одесса. ТЭС, 2011. – 224 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лімани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідро екологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Збірник статей за матералами доповідей / Одеськ. Держ. Екологічний університет – Одеса: ТЕС, 2012. – 160 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.