DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183654

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. ЗМІЇНИЙ ДГЕ «ДНІПРОГЕОФІЗИКА»

В. К. Свистун, П. Г. Пігулевський

Анотація


Вперше на острові були виконані комплексні геофізичні дослідження. За їх результатами закладені пошуково-розвідувальні гідрогеологічні свердловини, які встановили підземні води ґрунтового типу зі статичним рівень на глибині 32,0-36,9 м в залежності від рельєфу місцевості. Для контролю за ними впроваджена система моніторингу, яка дозволяє у процесі експлуатації вимірювати рівень та мінералізацію підземних вод.


Ключові слова


гравірозвідка; магніторозвідка; електророзвідка; підземні води; моніторинг

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коморный А. Ф. Комплексная интерпретация материалов региональных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ северо-западного шельфа Черного моря. Отчет по объекту 2/96. ОГП : отчет / А.Ф. Коморный. – К.: ДФ Геоинформ, 2001. – 168с.

Мороз С .А. Геологическое строение Северного Причерноморья : монография / С.А. Мороз, И.Н. Сулимов, П.Ф.Гожик. – К.: Наук. думка, 1995. – 184 с.

Самсонов В. И. Приоритетные направления нефтегазопоисковых работ на Черноморской акватории Украины с позиций тектоники литосферных плит / В.И. Самсонов, С.Г. Луцкив, А.В. Чепижко // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001.– №1.– С. 30-35.

Сулимов И. Н. Геология Украинского Черноморья : монография / И.Н. Сулимов. – Киев-Одесса : Вища школа, 1984. – 126 с.

Сулимов И. Н. Геология и прогноз нефтегазоносности района острова Змеиного в Черном море : монография / И.Н. Сулимов. – Одесса : Астропринт, 2001. – 108 с.

Чепижко А. В. Особенности геодинамики и тектоники акваториального обрамления Северочерноморской континентальной окраины / А.В. Чепижко // Геолого-мінералогічний вісник. – 2002.– № 2. – С.61-66.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.