DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184160

ДИНАМІКА ЗМІН ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ м. КИЄВА В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Т. О. Кошлякова

Анотація


Стаття присвячена питанню дослідження динаміки змін хімічного складу та класу якості питних підземних вод в межах м. Києва внаслідок тривалої експлуатації на базі спільного використання математико-статистичних методів та ГІС-технологій. Розроблена методика систематизації, впорядкування, аналізу різночасових даних у відповідності до формування фактографічної бази даних по основним показникам хімічного складу підземних вод. Виявлені закономірності зміни хімічного складу підземних вод на якісному та кількісному рівні в межах м. Києва, виконана відповідна типізація території міста.


Ключові слова


підземні води; база даних; хімічний склад; математико-статистичні методи; ГІС-технології

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Звіт по інноваційному проекту «Практичне відпрацювання методики оцінки та прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів». Розділ 1: «Адаптація сучасних інформаційних технологій аналізу динаміки підземних вод для оцінки експлуатаційних ресурсів Київського родовища». (Заключний) / Наук. керівник НДР В. Шестопалов. – К. : ИГН НАН Украины, 2009. – 131 с.

Жернов И. Е. Вопросы гидрогеологии г. Киева в связи с водоснабжением города / И. Е. Жернов ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1958. – 133 с.

Геологическая карта Украинской ССР масштаба 1: 50 000. Киевский промышленный район. Объяснительная записка в двух частях. Ч. 2. / Мин-во геологии УССР, Центральная тематическая экспедиция ; Э. И. Колот, Л. П. Кузишина, В. И. Кутовой и др. ; под общ. рук. А. Г. Ролика. – К., 1984.

Державний Стандарт України «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» (ДСТУ 4808:2007) : чинний від 2009-01-01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0144609-07

Девис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии : в 2 кн. Кн. 1 / Дж. С. Девис. ; пер. с англ. В. А. Голубевой ; ред. Д. А. Родионов. – М. : Недра, 1990. – 319 с.

Кошлякова Т. О. Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва в процесі експлуатації / Т. О. Кошлякова // Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук НАН України. – 2011. – Вип. 4. – С. 88–93.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.