DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184204

ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ

В. В. Яворська

Анотація


В статті детально розглядається етапи формування та становлення геодемографії як сучасного наукового напряму географії населення. На першому етапі центральне місце в системі знань про народонаселення належить демографії. На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми науками, зокрема з географією. На їх стику формується нова дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий напрям географії населення, орієнтований на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо геодемографією.


Ключові слова


демографія; географія населення; геодемографія; геодемографічний процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гріненко А. Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики / А. Ю. Гріненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gai.Pdf

Демография: учебник / [под общ. ред.Н.А. Волгина]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : РАГС, 2007. – 440 с.

Комплексний демографіний прогноз Укоаїни на період до 2050 р. / [за ред. Е.М. Лібанової]. – К. : УЦРС, 2006. – 138 с

Муромцева Ю. І. Демогрфія : навч. посіб. / Ю. І. Муромцева. – К.: Кондор, 2009. – 300 с.

Топчієв О. Г. Теоретичні постулати нового адміністративно-територіального устрою України / О.Г.Топчієв, В.В. Яворська // Зб. наукових праць: Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 ‑ С.29-32.

Указ Президента України № 341/2001 Про Концепцію державної регіональної політики від 25.05.2001. http://www.uapravo.net

Хомра А. У. Региональная демография / А. У. Хомра, О. Г. Топчієв, В. В. Яворська // Система знаний о народонаселении. – М.: 1991.– С. 126-132.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.