DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).184060

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛИМАННИХ БЕРЕГІВ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО ТИПУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ)

Г. С. Педан

Анотація


Розглянуті питання динаміки лиманних берегів абразійно-зсувного типу. Приведена характеристика природних факторів, які обумовлюють руйнування берегів. На основі кореляційно-регресивного аналізу встановлено вплив гідрометеорологічних, гідрогеологічних, гідрологічних параметрів на величини зсувних зміщень та абразійної переробки. Побудовані регресійні моделі, які описують ці процеси.


Ключові слова


лиман; абразія; зсуви; атмосферні опади; підземні води; рівень лиману

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Педан Г. С. Закономірності розвитку берегів абразійного та абразійно-зсувного типів північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.07 «Інженерна геологія» / Педан Галина Сергіївна ; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Київ, 2003. – 20 с.

Розовский Лев Борисович. Инженерно-геологические прогнозы и моделирование. / Лев Борисович Розовский, Игорь Петрович Зелинский, Вячеслав Михайлович Воскобойников. – Киев: Вища школа,1987. - 208с.

Геология шельфа УССР. Лиманы / Молодых И.И., Усенко В.П., Палатная Н.Н. [и др.]; под ред. Е.Шнюкова. – Киев: Наук.думка,1984. – 176 с.

Воскобойников В. Динамика берегов удлиненных акваторий / Вячеслав Воскобойников // Океанология, 1966. – Т.6. – Вып. 4. – С.659-665.

Степанов. В. Влияние повышения уровней вод в Одесских лиманах на геоморфологические особенности оползневых склонов их долин / Виктор Степанов // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах Украины. Межведомственный республиканский научный сборник. – Издательство Киевского университета, 1967. – Вып. 1. – С. 159-177.

Звіт з інженерно-геологічного довивчення території з метою геологічного обґрунтування протизсувних заходів, геологічного забезпечення УІАС НС на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей / В. Г. Тюреміна, В.О.Черкасов, О.І.Караван, П.М.Тюремін // звіт про НДР ПричорноморГРГП. – Одеса, 2006. – 160 с.

Педан Г. Оцінка ролі атмосферних опадів в процесі зсувоутворення (на прикладі Одеської та Миколаївської областей) / Галина Педан // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2006. – Т.11. – Вип. 3. – С.229-237.

Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы хозяйственного освоения: монография / Амброз Ю.А., Антонова С.А., Биланчин Я.М. [и др.] ; под. ред. Г.Швебса. – Ленинград: «Наука», 1988. – 303с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.