DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.1(17).183643

СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ГЕОДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна

Анотація


В роботі аналізується формування бази системи управління техно-геологічними системами. Описується абстрактна ТГС, відповідно, для первинного визначення її співвідношень не потрібно даних по параметрах конкретної геосистеми. Модель будується на основі узагальнених уявлень про структуру ТГС та механізми зв’язків між складовими її елементами. Методологічна суть управління визначає комплекс дій і процедур, за допомогою яких на певний момент часу можливо досягатися оптимального впливу на ТГС на заданий період.


Ключові слова


управління; техно-геологічні системи; геодинаміка; моніторинг

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа / В. Н. Волкова. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2001. – 260 с. – ISBN: 5-7422-0171-0.

Кириллов Н. П. Признаки класса и определение понятия “технические системы” / Н. П. Кириллов // Авиакосмическое приборостроение. – М. : Изд-во “Научтехлитиздат”, 2009. – № 8. – С.32-38.

Королев Владимир Александрович. Мониторинг геологической среды: Учебник для вузов / В. А. Королев – М. : Изд-во Московского университета, 1995. – 272 с. – ISBN 5-211-03344-2.

Мильнер Б. З. Теория организации: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Б. З. Мильнер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 477 c. – ISBN 5-16-000079-8.

Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили – М.: СИНТЕГ. – 2000. – 528 с. – ISBN 5-89638-042-9. – (серия «Системы и проблемы управления»).

Старовойтов Анатолий Васильевич. Структура плиоцен-четвертичных отложений и гравитационные процессы на континентальном склоне и подножии в Чёрном море: дис. …канд. геол.-минерал. наук: 04.00.01 / Анатолий Васильевич Старовойтов. – Москва, 1985. – 185 с. – Бібліогр. : с. 178–185.

Чепіжко Олександр Валентинович. Комплексність контролю геодинамічної і еколого-геологічної обстановки на шельфі Чорного моря / О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна // Вісник ОНУ – 2006. – т. 11, вип. 3. – C. 232–240.

Чепіжко Олександр Валентинович. Становлення техногеологічних систем в управлінні раціонального природокористування / О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна // Вісник ОНУ, Географ. та геолог. наук. – 2010. – т. 15, вип. 1. – C. 111–119.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.