Том 19, № 4(23) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Оцінка впливу явища Ель-Ніньо-Ла-Ніньа на формування метеорологічних полів у Південній півкулі PDF PDF (Русский)
Є. П. Школьний, Е. Н. Серга, А. І. Сущенко С. 13-27.
Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту PDF
А. В. П’яткова С. 28-37.
Головні напрями тематичного опрацювання даних ДЗЗ у Росії: ландшафтознавчий аспект PDF (Русский)
О. Б. Загульська С. 38-47.
Агрокліматична оцінка ризиків пошкодження винограду сортів Овідіопольський та Ланка весняними заморозками PDF (Русский)
Г. В. Ляшенко, Є. І. Марінін С. 48-54.

ЕКОЛОГІЯ ОКЕАНІВ ТА МОРІВ

Сучасні проблеми дослідження рівня світового океану PDF (Русский)
О. Р. Андріанова С. 55-68.

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку PDF
Я. М. Біланчин, К. М. Усачова, Є. І. Газєтов, В. І. Медінець С. 69-76.
Фтор у системі «грунт-рослини»: екологічні аспекти PDF
В. І. Тригуб С. 77-86.
Оцінка динаміки приростів агроекологічних категорій врожайності сої PDF (Русский)
А. В. Толмачова С. 87-97.
Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів PDF
Л. О. Прикуп С. 98-106.
Тенденції і направленість сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова Зміїний PDF
І. В. Леонідова С. 107-114.
Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний PDF
М. Й. Тортик, А. О. Буяновський С. 115-123.
Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал PDF
О. Є. Струцинська С. 124-135.

СУСПІЛЬНА ҐЕОГРАФІЯ

Вітчизняна географія у контексті становлення української державності PDF
О. Г. Топчієв, Н. Є. Нефедова, В. В. Яворська С. 136-147.
Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України PDF
З. П. Паньків С. 148-158.
Структура землекористування в Чернігівській області PDF
О. В. Петришина С. 159-166.
Бальнеологічні, бальнеогрязеві і кліматичні рекреаційні ресурси Північно-Західного Причорномор’я в курортній функції регіону PDF (Русский)
А. Е. Молодецький, Г. О. Пишна С. 167-175.
Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі PDF
К. В. Коломієць С. 178-187.
Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону PDF
М. В. Мирош С. 188-197.
Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України PDF
С. А. Покляцький С. 198-209.
Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України PDF
А. В. Марущинець С. 210-222.

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

Газовіддача дна Чорного моря: геолого-пошукове, екологічне і навігаційне значення PDF (Русский)
Е. Ф. Шнюков, В. В. Янко С. 225-241.
Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря PDF
Н. О. Федорончук С. 242-250.
Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин PDF
О. О. Андрєєва, Н. М. Лижаченко С. 251-257.
Трансформацiйнi пeретворення гiдроокислiв мангану з залiзо-манганевых утворень світового океану при впливу температури PDF (Русский)
I. О. Сучков С. 258-271.
Піздньоплейстоцен-голоценове відкладонакопичення на північно-західному шельфі Чорного моря PDF (Русский)
Н. В. Тюлєнєва С. 272-283.
Нова схема геодинамічного контролю неогенового магматизму Закарпаття PDF (Русский)
В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко С. 284-292.

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС PDF
А. С. Бровко, О. О. Харченко С. 293-299.
Динамічні та рівноважні властивості неоднорідних геологічних середовищ PDF (Русский)
О. В. Драгомирецька, Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа С. 300-310.

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу) PDF
Т. О. Кошлякова, О. Є. Кошляков, М. М. Коржнев С. 311-318.
Вивчення процесів підтоплення сільських населених пунктів при відсутності стаціонарних режимно-спостережних свердловин (на прикладі південного заходу Одеської області) PDF (Русский)
О. Ю. Мєдвєдєв С. 319-327.
Фактори формування режима підземних вод острова Зміїний PDF (Русский)
Є. А. Черкез, В. І. Медінець, В. К. Свистун, П. І. Пігулевський, О. О. Буняк, О. О. Биченко С. 328-342.