Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України

З. П. Паньків

Анотація


В статті проаналізовано сучасний стан використання лісових земель Карпатського регіону України та встановлено основні напрями їхнього використання. Лісові землі регіону на ранніх етапах людської еволюції були основою привласню вального землекористування (мисливства і збиральництва). В процесі господарського освоєння в регіоні було знищено 1,9 млн. га лісів, з яких 1,1 млн. га використовується під ріллю. В Карпатському регіоні України домінує експлуатаційна форма лісогосподарського землекористування, а 148,3 тис. га лісових земель (6,9 %) використовуються як природоохоронні території. Незначні площі лісових земель в регіоні відведено для рекреації (10,8 тис. га) та оздоровлення (183,8 га). Захисні лісові насадження займають 35,5 тис. га (1,5 %), що зумовлює розвиток деґрадаційних процесів, знижує екологічну стійкість природних та антропогенних ландшафтів. Переважна більшість лісових земель регіону передана у користування 283 лісогосподарських підприємств, найбільша кількість яких розташована в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Ключові слова


Карпатський регіон України; лісові землі; землекористування; лісогосподарські підприємства; захисні ліси

Повний текст:

PDF

Посилання


Beydikov, I.A. (2012), «Econet : features of discourse, development, structural and functional properties as a part of the spatial structure», Ukrainian Journal of Geography [Ekomereja: ocobluvosti obgruntobanniya, stvoreniya ta ctrukturno-funktsionuvani vlastuvocti yak ckladovoi prostorovoi struktyru], Kyiv, № 3, pp. 58-63.

Pankiv, Z.P. (2012), Evolution of land use in Ukraine : monograph [Evolutsiya zemlekorustyvanya v Ukraini : monografiya], Publishing house center of Lviv National University of Ivan Franko, Lviv, 188 p.

Pankiv, Z.P. (2012), «Spatial land use indicators in the Carpathian region of Ukraine», [«Prostorovi pokaznuku zemlekorustuvanya v Karpatskomy regioni Ukrainu»], Scientific Proceedings of Ternopil National University. Series: Geography, Vol. 32, Ternopil, pp. 164-173.

Pankiv, Z.P. (2012), «The early stage of land use in Ukraine» [«Ranniy etap zemlekorustyvanya v Ukraini»], Bulletin of Lviv University, Geographical Series, Vol. 40, Lviv, pp. 98-108.

Pankiv, Z.P. (2011), «The system of classification categories of land use» [«Sustema klasufikatsiynuh kategoriy zemlekorustyvanya»], Bulletin of Lviv University, Geographical Series, Vol. 39, Lviv, pp. 260-266.

Forestry Corpus of Ukraine : the text corresponds to the official. As of April 1, 2012 [Lisovuj kodex Ukrainu], Nat. Book Project, Kyiv, 128 p.

Topchiyev, O.G., Shashero, A.M., (2012), «Application of the analysis of large-scale land use plans in the formation of regional ecological networks» [«Zastosuvaniya metodiv analizu velukomacshtabnuh planiv zemlekorustyvan

pru formyvani regionalnuh ekomereg»], Ukrainian Journal of Geography, № 3, Kjiv, pp. 51 – 57.

Topchiyev, O.G. (2003), «Establishment of ecological networks and territorial organization of environment» [«Formyvanya ekologichnoij meregiy i terutorialna organizatsiya dovkillya»], Geography and economic fundamentals

at school, № 5, Kyiv, pp. 42 – 45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бейдіков І. А. Екомережа: особливості обґрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складової просторової структури / І. А. Бейдіков // Український географічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 58–63.

Паньків З. П. Еволюція землекористування в Україні : монографія / З. П. Паньків. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.

Паньків З. П. Просторові показники землекористування в Карпатському регіоні Україні / З. П. Паньків // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту. Серія: Географія. – 2012. – Вип. 32. – С. 164–173.

Паньків З. П. Ранній етап землекористування в Україні / З. П. Паньків // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 98–108.

Паньків З. П. Система класифікаційних категорій землекористування / З. П. Паньків // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2011. – Вип. 39. – С. 260–266.

Лісовий кодекс України : текст відповідає офіц. станом на 1 квітня 2012 р. – К. : Нац. книжковий проект, 2012. – 128 с.

Топчієв О. Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж / О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро // Український географічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 51 – 57.

Топчієв О. Г. Формування екологічної мережі й територіальна організація довкілля // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 5. – С. 42 – 45.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.