Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону

М. В. Мирош

Анотація


В статті охарактеризовано функціональні особливості типових методів суспільно- географічного дослідження політичної активності населення регіону. Осмислено правомірність та доцільність їх використання при вивченні різних аспектів політичної активності. Розглянуто якісні та кількісні методи збирання та отримання емпіричного матеріалу та способи його наочного подання.

Ключові слова


метод; дискурс-аналіз; контент-аналіз; івент-аналіз; факторний та кластерний аналізи

Повний текст:

PDF

Посилання


Holod, A. (2012), Political Behavior in the region. Monograph [Politichna povedinka naselenja region. Monografiya], Uzhgorod, 212 p.

Gabrielian, O. (2012), Political Science: Research Methods: Textbook. [Politichna nauka: Metodi doslidjen. Pidruchnik], Academy, Kyiv, 320 p.

Shabliy, O. (2003), Fundamentals of General Human Geography: Tutorial [Osnovi zahalnoyi suspilnoyi Geohrafiyi. Pidruchnik], Publishing Center of Lviv Ivan Franko National University, Lviv, 444 p.

Shabliy, O. (2012), Fundamentals of Human Geography: a textbook for students OF higher education institutions. 2nd ed. [Osnovi suspilnoyi Geohrafiyi. Pidruchnik dla studentiv vishchih navchalnih zakladiv. 2-e vid.], Lviv Ivan Franko National University, Lviv, 296 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голод А. П. Політична поведінка населення регіону / А. П. Голод – Ужгород: 2012. – 212 с.

Політична наука: Методи досліджень: Підручник / за ред. О. А. Габрієляна. – К.: ВЦ «Академія». – 2012. – 320 с. – (Серія «Альма-матер»).

Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: [підручник] / О. І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2003. – 444 с.

Шаблій О. І. Основи суспільної географії / Fundamentals of Human Geography: підручник для студ. вищих навчальних закладів / О. І. Шаблій. – 2-ге видання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – 296 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.