Динамічні та рівноважні властивості неоднорідних геологічних середовищ

О. В. Драгомирецька, Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа

Анотація


Наведено результати досліджень фізико-механічних і акустичних властивостей зразків меотичних відкладень добутих з різних глибин залягання. На основі аналізу змін кінематичних та динамічних характеристик пружних хвиль при поширенні в породах доведено перспективність акустичних методів як одного з найбільш інформативних в інженерно-геологічній практиці і у вирішенні задач геоконтроля.

Ключові слова


структурно неоднорідні середовища; меотичні відкладення; акустичне зондування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bich, G.M., Boskin, A.I. (1991), “On the interconnection dilatancy and shear resistance of the soil”, [“O vzaimosvyazi dilatansii i soprotivleniya sdvigu grunta”], Innovative technologies, materials, designs and research methods for construction in the coastal area, pp. 48-50. Bondarik, G.K., Tsareva, A.M., Ponomareva, V.V. (1975), Texture and deformation of clay rock, [Tekstura i deformatsiya glinistykh porod ], Nedra, Moscow, 135 p. Zaytsev, V.Yu., Gurbatov, S.N., Pronchatov-Rubtsov, N.V., (2009), Nonlinear acoustic phenomena in structurally inhomogeneous media. Experiments and models, [Nelineynye akusticheskie yavleniya v strukturno-neodnorodnykh sredakh. Eksperimenty i modeli], IPF RAN, N. Novgorod, 354 p. Zelinskiy, I.P., Korzhenevskiy, B.A., Cherkez, E.A. [et al.], (1993), Landslides of Black Sea north-western coast, their study and prognosis, [Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chernogo morya, ikh izuchenie i prognoz], Naukova dumka, Kiev, 227 p. Landau, L.D., Lifshits, E.M., (1965), Elasticity theory,[Teoriya uprugosti], Nauka, Moscow, 203 p. Cherkez, E.A. (1994), Landslides northwestern coast of the Black Sea (modeling, slope stability prediction and evaluation of landslide events): Author’s thesis, [Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chernogo morya (modelirovanie, prognoz ustoychivosti sklonov i otsenka effektivnosti protivoopolznevykh meropriyatiy): avtoref. dis. ... doct. geol.-min. nauk], Odessa, 36 p. Cherkez, E.A., Dragomyretska, O.V., Bich, G.M. (2003), “Hydrogeomechanical features of squeezing landslides of Black Sea north-western coast”, [“Gіdrogeomekhanіchnі osoblivostі formuvannya zsuvіv viporu pіvnіchno-zakhіdnogo uzberezhzhya Chornogo morya”], Bulletin of the Odessa National University, Vol. 8, No 5, pp. 180-188.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бич Г. М. О взаимосвязи дилатансии и сопротивления сдвигу грунта [Текст] / Г. М. Бич, А. И. Боскин // Прогрессивные технологии, материалы, конструкции и методы исследований для строительства в прибрежной зоне моря. – М.: В/О “Мортехинформреклама”. – 1991. – С. 48-50. Бондарик Г. К. Текстура и деформация глинистых пород [Текст] / Г. К. Бондарик, А. М. Царева, В. В. Пономарева. – М.: Недра, 1975. – 135 с. Зайцев В. Ю. Нелинейные акустические явления в структурно-неоднородных средах. Эксперименты и модели [Текст] / В. Ю. Зайцев, С. Н. Гурбатов, Н. В. Прончатов-Рубцов. – Н. Новгород: ИПФ РАН, 2009. – 354 с. Зелинский И. П., Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз [Текст] / И. П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Е. А. Черкез [и др]. – К.: Наукова думка, 1993. – 227 с. Ландау Л. Д. Теория упругости [Текст] / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Наука, 1965. – 203 с. Черкез Е. А. Оползни северо-западного побережья Черного моря (моделирование, прогноз устойчивости склонов и оценка эффективности противооползневых мероприятий): автореф. дис. … доктора геол.-мин. наук: 04.00.07 [Текст] / Е. А. Черкез. – Одесса, 1994. – 36 с. Черкез Є.А. Гідрогеомеханічні особливості формування зсувів випору північно-західного узбережжя Чорного моря [Текст] / Є. А. Черкез, О. В. Драгомирецька, Г. М. Біч // Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8. – С. 180-188. – (Серія “Географічні та геологічні науки”; вип. 5).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.