DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.4(23).39295

Агрокліматична оцінка ризиків пошкодження винограду сортів Овідіопольський та Ланка весняними заморозками

Г. В. Ляшенко, Є. І. Марінін

Анотація


Дана оцінка ризику пошкодження винограду різних сортів весняними заморозками з використанням моделі умовної ймовірності. Розрахунки проведені за даними п’яти агрометеорологічних станцій виноградарської зони Одеської області, а також, з використанням даних польового експерименту, що проводився протягом двох років.

Ключові слова


весняні заморозки; виноград; модель умовної ймовірності ушкодження винограду

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Hol’tsberh, Y.A. (1961), «Ahroklymatycheskaya kharakterystyka zamorozkov v SSSR y metodi bor’bi s nimy» [«Agroclimatic frost characteristics in USSR and struggle with them»] – L.: Hydrometeoyzdat, Lenynhrad, 192 p.

Lyashenko, H.V. (1991), «Ahroklymatolohycheskoe rayonyrovanye admynystratyvnoho rayona (na prymere Suvorovskoho rayona Moldova)» [«Agroclimatological zoning administrative region (for example, Suvorov

district of Moldova)»], Odessa, 23 p.

Merzhanyan, A.S. (1967), «Vynohradarstvo» [«Viticulture»] – L.: Yzdat. Kolos, Erevan, 223 p.

Stepanov, V.N. (1965), «Rastenyevodstvo» [«Crop science»] – 2-e yzd. – L.: Hydrometeoyzdat., Moskva, 244 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гольцберг И. А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними / И. А. Гильцберг, 1961. – Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград. ‑ 192 с.

Ляшенко Г. В. (1991), Агроклиматологическое районирование административного района (на примере Суворовского района Молдовы) / Г. В. Ляшенко, 1991,Одесса. ‑ 23 с.

Мержаниан А. С. Виноградарство / А. С. Мержаниан, 1967 – Л.: Издат. Колос, Ереван. ‑ 223 с.

Степанов В. Н. (1965), Растениеводство / В. Н. Степанов – 2-е изд. – Л.: Гидрометеоиздат., Москва, 1965. 244 с.

 
Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.