Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку

Я. М. Біланчин, К. М. Усачова, Є. І. Газєтов, В. І. Медінець

Анотація


Висвітлено методику укладення та зміст створеної вперше в 2013 – 2014 рр. цифрової грунтової карти масштабу 1:50000 території Нижньодністровського національного природного парку, що у заплаві нижнього Дністра. Схарактеризовано природно-географічні умови і процеси грунтотворення на території парку, результати вивчення морфології, складу і властивостей алювіальних дернових, лучних, лучно-болотних і болотних ґрунтів, солонців і солончаків. Обґрунтовано напрямки і завдання подальшого дослідження генетичної природи ґрунтів території парку та оцінки їх еколого-біопродуційого стану.

Ключові слова


Нижньодністровський національний природний парк; заплава нижнього Дністра; ґрунтова карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, L., Naidenova, O. (1986), Soil science laboratory-practical trainings [Laboratorno-prakticheskie zanyatiya po pochvovedeniyu], Agro technical publishing house, Lvov, 295 p.

Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortik, N. I., Medinets, V.I. et al. (2006), «Ecologically-economical problems of Dniester. Collected research papers (thesese)», Lanscape and soil-geochemical peculiarities of the territory of Lower Dniester basin [«Ecologo-economicheskie problemy Dnestra. Sb. naych. statey (tezisy)», Landshaftno i pochvenno-geokhimicheskie osobennosti territorii baseina Nizhnego Dnestra], INVAC, Odessa, pp. 17-18.

Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortik, N. I. (2005), «The soils and the soils cover of river basin of lower river of Dnestr» [«Grunty i gruntovyy pokryv baseinu Nyzhn’ogo Dnistra»], Black Sea region ecological bulletin, No. 3-4, pp. 77-80.

Bilanchyn, Ya. M., Usacheva, Y. M., Buyanovskyi, A. O. (2013), «The soils of Nizhnednestrovskiy national natural park territory» [«Grunty terytorii Nyzhn’odnistrovs’kogo natsional’nogo pryrodnogo parku»], Genesis, geography and ecology of soils. A collection of scientific papers, No. 4, pp. 9-19.

Nakonechnyy, Yu., Poznyak, S. P. (2011), Floodplain soils of river Western Bug: monograph [Grunty zaplavy riky Zachidnyy Bug: monografiya], Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 220 p.

Papish, I. Ya., Yamelynets, T. S. (2009), Soil cartography workshop [Praktykum z kartografii gruntiv] Manuel, Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 450 p.

Poznyak, S. P., Krasyekha, Ye. N., Kit, M. G. (2003), Soil Cover Mapping [Kartografuvannya gruntovogo pokryvu] Manuel, Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 500 p.

Kaurichev, I. S. (1980), Soil science workshop [Praktikum po pochvovedeniyu], Kolos, Moscow, 272 p.

Rotar, M. (2005), «Geological structure of Dnister Liman» [«Geologicheskoe stroenie Dnestrovskogo limana»], Black Sea region ecological bulletin, No. 3-4, pp. 42-45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрова Л. Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению / Л. Н. Александрова, О. А. Найденова.– Л.: Агропромиздат, 1986. – 295 с.

Биланчин Я. М. Ландшафтно– и почвенно-геохимические особенности территории басейна Нижнего Днестра / [Я. М. Биланчин, П. И. Жанталай, Н. И. Тортик, В. И. Мединец и др.] // Эколого-экономические проблемы Днестра. Сб. науч. статей (тезисы). – Одесса: ИНВАЦ, 2006. – с 17 – 18.

Біланчин Я. М. Грунти і грунтовий покрив басейну Нижнього Дністра // Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – № 3-4. – С.77-80.

Біланчин Я. Грунти території Нижньодністровського національного природного парку/ Я. Біланчин, К. Усачова, А. Буяновський // Генеза, географія та екологія грунтів. Зб.наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ,
2013. – Вип. 4. – С. 9 -19.

Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг: монографія / Ю. І. Наконечний, С. П. Позняк. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011.-220 с.

Папіш І. Я. Практикум з картографії грунтів: Навч. посібник / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2009. – 450 с.

Позняк С. П. Картографування грунтового покриву : Навч. посібник С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт – Львів: ВЦ ЛНУ, 2003. – 500 с.

Практикум по почвоведению / Под ред. И. С. Кауричева.– М.: Колос, 1980.-272 с.

Ротарь М. Ф. Геологическое строение Днестровского лимана / М. Ф. Ротарь // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – № 3-4. – С. 42-45.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.