Том 14, № 16 (2009)

Зміст

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ УЗМОР’Я ДУНАЮ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЛИБОКОВОДНОГО СУДНОВОГО ХОДУ “ДУНАЙ — ЧОРНЕ МОРЕ” PDF
М. А. Берлінський, Ю. І. Богатова, В. І. Борулько, Ю. М. Деньга, Ю. І. Попов 7-21
ПРО КИСЛОТНІСТЬ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
Я. М. Біланчин, І. В. Свідерська 22-30
БІОМАСА СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ТА ҐРУНТИ РІЗНИХ ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНИХ РІВНІВ (ЗОН) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик 31-41
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ БЕРЕГІВ ТА ДНА ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Г. В. Вихованець 42-58
ВИВЧЕННЯ СОЛОНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЛИМАНУ БУРНАС НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Л. В. Гижко 59-67
ПРОФЕСОР В. П. ЗЕНКОВИЧ ТА СУЧАСНЕ ПРИБЕРЕЖНОМОРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
В. Й. Лимарєв 68-88
МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ) PDF
Л. В. Міщенко 89-102
ЛАНДШАФТНІ РЕСУРСИ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ СТЕПОВОЇ БЕССАРАБІЇ PDF
А. Е. Молодецький, Л. Д. Васильєва 103-109
МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІЛЛІЧІВСЬКА PDF
А. Е. Молодецький, Л. О. Царук 110-118
ПРО КНИГУ ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ “КНИГА МАНДРІВ”: ОПИСИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ (ПРОВІНЦІЇ РЕЧІ ПОСПОЛІТОЇ) ТА МОЛДАВІЇ В XVII СТОЛІТТІ PDF
Б. Б. Муха 119-133
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ АЛЮВІАЛЬНИХ ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВИ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ PDF
Ю. І. Наконечний 134-141
ПРОБЛЕМА ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Г. І. ШВЕБСА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ PDF
О. О. Світличний, С. Г. Чорний, Ф. М. Лисецький 142-152
УЧБОВА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОЛЬОВОГО ФІЗИКОГЕОГРАФ ІЧНОГО СТАЦІОНАРУ: КОНЦЕПЦІЯ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
O. О. Світличний, С. В. Плотницький, І. І. Жанталай, Г. О. Геращенко, О. В. Варламова, О. П. Крившенко, В. О. Бурдейна 153-163
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНО-ЕРОЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК PDF
І. О. Погребний 164-171
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ МОРЯ В МЕЖАХ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА PDF
О. О. Стоян 172-188
РУХ ВОДНОЇ ЗАВИСІ У ПЕРЕДГИРЛОВОМУ РАЙОНІ ДНІСТРА ПІД ЧАС ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ПОВЕНІ 2009 Р. PDF
Ю. Д. Шуйський 189-200
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕЖИМ УЗДОВЖБЕРЕГОВОГО РУХУ НАНОСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець, Л. В. Орган 201-216

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІД ВПЛИВОМ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ У МЕЖАХ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) PDF
Є. Г. Коніков, В. Г. Тюреміна, В. В. Дупан, Д. С. Недбаєва, Г. С. Педан 219-241
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВІЩЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ЯВИЩ НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ PDF
Т. М. Лебедєва, М. К. Кременчуцька, Є. Г. Коніков, В. В. Овчаренко, О. Я. Шатагіна, О. В. Фесенко 242-257
ЗНАЧЕННЯ АКЦЕСОРНОГО МОНАЦИТА У ВИЗНАЧЕННІ ХАРАКТЕРУ ПЕТРОГЕНЕЗІСА ГРАНІТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 258-267
ОЦІНКА РОЛІ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗСУВІВ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ PDF
Є. А. Черкез, Д. В. Мелконян 268-279