DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198348

ЗНАЧЕННЯ АКЦЕСОРНОГО МОНАЦИТА У ВИЗНАЧЕННІ ХАРАКТЕРУ ПЕТРОГЕНЕЗІСА ГРАНІТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна

Анотація


Детально вивчено акцесорний монацит гранітних масивів Інгуло-Інгулецького мегаблоку Українського щита. Виділяються декілька генерацій монацита: перша генерація ранньої стадії ультраметаморфізма, друга генерація пізньої стадії ультраметаморфизма, пегматитова і пневматолітова. Вони визначаються особливістю морфології, оптичних властивостей, хімічного складу, характеру включень, розподілу в різних петрографічних типах порід та іншим ознакам. Встановлені кореляційні зв’язки вмісту для всіх рідкоземельних елементів. Тільки деякі з них дають позитивн і середні і сильні залежності, інші — негативні середні залежності. Мінералогенічна спеціалізація гранітоїдов найчіткіше може бути виявлена при аналізі акцесорних мінералів, які містять інформацію про послідовність і концентрацію рідкосноземельної та редкіснометалевої мінералізації.


Ключові слова


монацит; граніт; Український щит; порода; мінерал; рудопрояви

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акцессорные минералы Украинского щита: Сб. научн. трудов // Беспалько Н. А., Донской А. Н., Елисеева Г. Д. и др.; Под ред. Б. Ф. Мицкевич и Н. П. Щербака. — Киев: Наукова думка, 1976. — 260 с.

Белевцев Я. Н., Сухилин А. Н. Некоторые минеральные, геохимические и генетические особенности гранитов в центральной части Украинского щита // Геол. журнал. — 1974. — Т. 34. — Вып. 1. — С. 137–143.

Носырев И. В., Робул В. М., Кадурин В. Н. и др. Акцессорные минералы метаморфических пород // Роль акцессорных минералов в познании истории развития докембрия. — М.: Наука, 1986. — С. 34–35.

Носырев И. В., Робул В. М. Типоморфизм и генерации монацита ультраметаморфических гранитов Кировоградского блока и вмещающих их метаморфических пород // Акцессорные минералы докембрия. — М.: Изд. АН СССР, 1968. — 412 с.

Семёнов В. И. Минералогия редких земель. — М: Наука, 1980.

Толстой М. І., Н. В. Костенко, Кадурін В. М. та ін. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка. — К.: ВПЦ”Київський університет”, 2008. — 356 с.

Чепижко А. В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитоидов центральной части Украинского щита // Вестник Киев. ун-та. Прикладная геохимия и петрофизика. 1986, вып. 13. — С. 32–40.

Щербак М. П. Геологія і акцесорна мінералогія докембрію верхів’я р. Тетерєв. — К.: Видавн. АН УРСР, 1961. — 86 с.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.