DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.197684

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ УЗМОР’Я ДУНАЮ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЛИБОКОВОДНОГО СУДНОВОГО ХОДУ “ДУНАЙ — ЧОРНЕ МОРЕ”

М. А. Берлінський, Ю. І. Богатова, В. І. Борулько, Ю. М. Деньга, Ю. І. Попов

Анотація


Результати моніторингу стану води та донних відкладень узмор’я Дунаю показали, що вплив днопоглиблення і складування грунтів обмежений районом днопоглиблення і розмірами морського підводного відвала. Концентрації забруднюючих речовин у відкладах гирлового бару річища Бистре за інтегральним показником відповідають природно-чистим і умовно чистим відкладам, складування яких у морі дозволене законодавством України.


Ключові слова


Бистрий; дельта; узмор’я Дунаю; судновий хід; моніторинг; завись; судноплавство.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Берлинский Н. А. Оценка вариантов расположения ГСХ в сопряжение “Черное море—р. Дунай” // Людіна і довкілля. Збірник наукових праць Харківського нац. університету. — 2005. — Вип. 7. — С. 4–10.

Международные океанологические таблицы. — Вып. 1. — Москва: Гидрометеоиздат, 1969. — 107 с.

Методы гидрохимических исследований океана. — Москва: Наука, 1978. — 261 с.

Методические указания по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях: № 43. — Москва: Гидрометеоиздат, 1979. — С. 40.

Рекомендации по снижению влияния дноуглубительных работ и дампинга на качество водной среды. — Мин. транспорта Украины, Государственный департамент морского и речного транспорта. — Одесса, 1996. — 43 с.

Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. — 725 с.

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. — 532 с.

Руководство по химическому анализу морских вод РД 52. 10. 243-92. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. — 263 с.

Таблицы растворимости кислорода в морской воде. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976. — 195 с.

Manual for geochemical analyses of marine sediments and suspended matter — Reference Methods for Marine Pollution Studies: № 63. — IAEA: NEP/FAO/IOC, 1995. — Р. 18 — 42.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.