DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198334

УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІД ВПЛИВОМ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ У МЕЖАХ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ)

Є. Г. Коніков, В. Г. Тюреміна, В. В. Дупан, Д. С. Недбаєва, Г. С. Педан

Анотація


Представлені результати дослідження процесу формування режиму ґрунтових вод на підставі аналізу даних моніторингу за підземними водами, який здійснює державне підприємство “ПричорноморДРГП”. На прикладі Придністровського гідрогеологічного району за допомогою методів математичної статистики (крос-кореляційний, регресійний та спектральний аналізи) встановлено закономірності та особливості формування режиму підземних вод під впливом природних (кліматичних) та техногенних факторів.


Ключові слова


ґрунтові води; режим рівня; атмосферні опади; температура повітря; водозабори; зрошувальні системи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Звітні матеріали гідрогеологічної служби. Дніпропетровськ, 2002. — 84 с.

Методичний лист по моніторингу якості підземних вод (рекомендації). — Дніпропетровськ: УкрДГРІ, 2002. — 24 с.

Рубан С. А., Шинкаревський М. А. Гідрогеологічні оцінки і прогнози режиму підземних вод України (за результатами спостережень). Довідково-методичний посібник. — Дніпропетровськ: ДВ Укр. ДГРІ, 2000. — 432 с.

Рубан С. А., Шинкаревський М. А. Гідрогеологічні оцінки і прогнози режиму підземних вод України (за результатами спостережень). — Київ: Укр. ДГРІ, 2005. — 572 с.

Система моніторингу підземних вод України. Державний рівень. — Дніпропетровськ: ДВ Укр. ДГРІ, 2002. — 50 с.

Система моніторингу підземних вод України. Спостережна мережа на підземні води. Державний рівень узагальнення. — Дніпропетровськ: ДВ Укр. ДГРІ, 2006р. — 95 с.

Сулимов И. Н. Геология Украинского Черноморья. — Киев: Вища школа, 1984. — 128 с.

Фондові матеріали

Анісімов О. М.. Звіт з моніторингу підземних вод в Одеській області (період 1996-2000 роки). — Одеса, 2001.

Гузенко З. Є. Звіт “Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод в Одеській області”. — Одеса, 2005.

Гузенко З. Є. Звіт з ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. — Одеса, 2006.

Дворядкин С. А. Отчет по поискам питьевых подземных вод и бурению разведочно-эксплуатационных скважин в южной части Одесской, Николаевской и Херсонской областей. — Одесса, 2002.

Ларіков А. Г. Проект на виконання робіт з моніторингу підземних вод в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. — Одеса, 2001.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.