DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.197757

ВИВЧЕННЯ СОЛОНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЛИМАНУ БУРНАС НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ

Л. В. Гижко

Анотація


Восени 2007 р. виконувалась фізико-географічна зйомка лиману Бурнас. Було відібрано 18 станцій на акваторії, що становило 1 станцію на 1,4 км2 площі, або в масштабі 1:25000. На кожній станції вимірювалися величини солоності. У серпні 2009 р. були відібрані проби води для визначення солоності. За результатами експедицій побудовані карти розподілу на акваторії солоності.


Ключові слова


Бурнас; вода; солоність; пересип; Чорне море; розподіл; карта

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вержбицкий П. С., Стоян А. А., Гыжко Л. В. Изучение солености поверхностных вод лимана Бурнас осенью 2007 г. // Вісник Одеського національного ун-ту. — 2008. — Т. 13. —

В. 6 — С. 34–42.

Выхованец Г. В., Гыжко Л. В., Вержбицкий П. С., Стоян А. А., Гыжко А. А., Муркалов А. Б. Физико-географическая характеристика лимана Бурнас на северо-западном побережье Черного моря // Вісник Одеського національного ун-ту. — 2008. — Т. 13. — В. 6. — С. 43–55.

Приходько В. А. К вопросу о наличии высокоминерализованных вод в верхнесарматских отложениях на площади Хаджибейско-Куяльницкого межлиманья // Известия Днепропетровского горного ин-та. — 1958. — С. 37.

Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов. — К.: Наукова думка, 1974. — 224 с.

Розенгурт М. Ш. Деякі питання гідрології лиману Бурнас // Наукові записки Одеської біологічної станції. — 1963. — Вип. 5 — С. 71–80.

Ротар М. Ф., Бабушкін І. О. Вплив лиманів на хімічний склад підземних вод у межиріччі Дунай — Дністер // Геологія узбережжя дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР. — 1972. — Вип. 6 — С. 153–160.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.