DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198341

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВІЩЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ЯВИЩ НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Т. М. Лебедєва, М. К. Кременчуцька, Є. Г. Коніков, В. В. Овчаренко, О. Я. Шатагіна, О. В. Фесенко

Анотація


Обговорюється можливість використання методу локального зменшення розмірності задачі нелінійної динаміки — методу русел та джокерів — для опису сейсмічних процесів. Розглянуто можливість зв’язати комбінацію динамічних та статистичних методів з методом сейсмічного мікрорайонування. Запропоновані методи являють собою подальший розвиток техніки дослідження геофізичних систем шляхом комбінації динамічних, статистичних та практичних методів сейсмічного мікрорайонування.


Ключові слова


землетруси; сейсмічне мікрорайонування; синергетика; атрактор; моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрианов И. В., Баранцев Р. Г., Маневич Л. И. Асимптотическая математика и синергетика: путь к целостной простоте. М.: УРСС, 2004

Захаров В. С. Поиск детерминизма в наблюдаемых геолого-географических данных: анализ корреляционной размерности временных рядов. Современные процессы геологии. Сборник научных трудов. М., Научный мир, 2002, с. 184-187.

Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997, 288с.

Кейлис-Борок В. И. Динамика литосферы и прогноз землетрясений \\ Природа, 1989, № 12, С. 10-18.

Є. Г. Коніков, М. К. Кременчуцька. Синергетична модель геологічного середовища / Зб. пр. міжнар. наук. — практ. конф. — “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2006” — Одеса: Одеський національний морський університет, 2006. — С. 68-70.

Лебедєва Т. М., Кременчуцька М. К. Синергетичне моделювання сейсмічних процесів. // Зб. пр. міжнар. наук. — практ. конф. “Современные направления теоретических и прикладных исследований. ” — Одеса: ОНМУ, 2008.

Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Джокеры, русла или поиски третьей парадигмы. “Знание — Сила”, № 3/1998.

Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Современные проблемы нелинейной динамики. М.: УРСС, 1999.

Сидорин А. Я. Предвестники землетрясений. М.: Наука, 1992. 192 с.

Соболев Г. А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука. 1993. 313 с.

Фесенко О. В. Сейсмічні умови Одеського регіону, інженерно-геологічні та геолого-геоморфологічні основи сейсмічного мікрорайонування м. Одеси. // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропрінт, 2001. — т. 6. — вип. 9. — С. 132-138.

Фракталы в физике — Под. ред. Л. Пьетронеро и Э. Тозатти, М.: Мир, 1988.

Шустер Г. Детерминированный хаос. М.: Мир, 1988.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.