DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198352

ОЦІНКА РОЛІ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗСУВІВ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

Є. А. Черкез, Д. В. Мелконян

Анотація


Оцінена роль флуктуації окремих природних чинників — атмосферних опадів і коливання рівня підземних вод — у зсувному процесі на ділянці Одеського узбережжя Ланжерон — Аркадія за період з 1954 по 1969 рр. Флуктуації даних чинників вивчені на фоні варіації сонячної активності.
Виявлені окремі періоди синхронної флуктуації вказаних чинників і швидкостей зсуву реперів у межах зсувного схилу і корінного масиву.


Ключові слова


зсуви; атмосферні опади; підземні води; сонячна активність; флуктуації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зелинский И. П., Корженевский Б. А., Черкез Е. А. и др. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. — Киев: Наукова думка, 1972. — 226 с.

Зелинский И. П. Теоретические и методические основы моделирования оползней: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. — М., 1979. — 43 с.

Емельянова Е. П. Основные закономерности оползневых процессов. — М.: Недра, 1972. — 308 с.

Емельянова Е. П. Роль климатических факторов в оползневых процессах // Сов. геология. — 1958. — № 9.

Шмуратко В. И. Гравитационно-резонансный экзотектогенез. — Одесса: Астропринт, 2001. — 332 с.

Черкез Є. А., Драгомирецька О. В., Біч Г. М. Гідрогеомеханічні особливості формування зсувів випору північно-західного узбережжя Чорного моря //Вісник ОНУ, Сер. геогр. Та геол. науки. — 2003. — 8, вып. 5. — С. 180-186.

Черкез Е. А., Гутковский В. Н., Караван А. И. Анализ морфометрических параметров оползней для оценки естественно-техногенных условий их развития // II Щукинские чтения: Тез. докл. Всесоюз. конф. — М.: Изд-во Моск. ун-та. — 1990. — С. 209–210.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.