DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198282

УЧБОВА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОЛЬОВОГО ФІЗИКОГЕОГРАФ ІЧНОГО СТАЦІОНАРУ: КОНЦЕПЦІЯ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

O. О. Світличний, С. В. Плотницький, І. І. Жанталай, Г. О. Геращенко, О. В. Варламова, О. П. Крившенко, В. О. Бурдейна

Анотація


Розглянуті науково-методичні основи розробки учбової геоінформаційної системи на прикладі ГИС навчального географічного стаціонару геолого-географічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, розташованого в Балтськом районі Одеської області. Представлено обгрунтування апаратного, програмного і інформаційно-аналітичного комплексів учбової геоінформаційної системи і структури пілот-проекту розробки системи, запропонована програма реалізації проекту, приведені перші результати розробки учбової ГІС.


Ключові слова


учбові геоінформаційні системи; ГІС; польовий фізико-географ ічний стаціонар; Балтський район; Одеська область

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гохман В. Познание мира через ГИС // Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации. — http://www. Dataplus. ru/Arcrev/Number_21/1_World. html.

Лурье И. К. Обучающие ГИС для наук о Земле // Информационный бюллетень ГИС-ассоциации. 1998. — № 1(13). — С. 86–89.

Светличный А. А. Концепция геоинформационной системы учебного географического стационара // Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Одесса: ВМВ, 2009. — С. 114–116.

PCRaster manual, version 2. — Utrecht: Faculty of Geographical Sciences Utrecht University & PCRaster Environmental Software, 1998. — 368 p.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.