DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.197861

МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ)

Л. В. Міщенко

Анотація


Розроблені методи екологічної оцінки техногенного впливу на ландшафти і його складові — геологічне середовище, рельєф, ґрунтовий і рослинний покрив, гідросферу і атмосферу. Залежно від аналітичних даних за вмістом хімічних елементів-забруднювачів розраховані геохімічні коефіцієнти і показники, які дають можливість якісно та кількісно оцінити екологічний стан усіх компонентів ландшафту, скласти відповідні карти і розробити прогноз зміни навколишнього середовища залежно від того або іншого сценарію соціально-економічного розвитку регіону, області, району, населеного пункту або підприємства.


Ключові слова


екоаудит; техногенний вплив; кларк; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаменко О. М. Інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону // Укр. геогр. журн., 1993. — №3. — С. 8–14.

Адаменко О. М., Адаменко Я. О., Булмасов В. О. та ін. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. — К: Манускрипт,1996. — 208 с.

Адаменко О. М., Рудько Г. І. Екологічна геологія. — К: Манускрипт, 1998. — 349 с.

Адаменко Я. О. Структура будови баз даних екологічної інформації / В кн.: Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. — К.: Манускрипт, 1996. — С. 111–123.

Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. — Львів: Простір, 1998. — 356 с.

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект. — Чернівці: Рута, 2002. — 272 с.

Ковальчук І. П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. — Львів: вид. Ін-ту українознавства, 1997. — 440 с.

Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. — К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. — 286 с.

Маринич О. М., П. Г. Шищенко. Фізична географія України. — К.: Знання, 2006. — 511 с.

Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтні дослідження. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. — 286 с.

Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит техногенного впливу на довкілля та здоров’я населення (на прикладі регіону Покуття): Автореферат дис. … канд. географ. наук. — Чернівці, 2003. — 21 с.

Руденко Л. Г., Горленко І. О., Шевченко Л. М., Барановський В. А. Еколого-географічні дослідження території України. — К: Наукова думка, 1990. — 32 с.

Рудько Г. І., Адаменко О. М. Екологічний моніторинг геологічного середовища. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 245 с.

Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. та ін. Екологічне управління. — К.: Либідь, 2004. — 432 с.

Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. Екологічний аудит. — К.: Вища школа, 2000. — 344 с.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.