DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198324

РУХ ВОДНОЇ ЗАВИСІ У ПЕРЕДГИРЛОВОМУ РАЙОНІ ДНІСТРА ПІД ЧАС ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ПОВЕНІ 2009 Р.

Ю. Д. Шуйський

Анотація


На Нижньому Дністрі, перед кінцевим пересіком, під час пересічного багаторічного стану рівня річкової води були виконані виміри витрат води та завислих наносів на трьох гідрологічних пересіках. Площі динамічного профілю становили від 629 до 902 м2. Глибини річища 6–11 м. Найбільші швидкості води в річищі Дністра сягали 0,60–0,65 м/с, що фіксувалися на горизонті 1–3 м. Взагалі, поверхневі швидкості в 2–6 разів більші за придонні. Пересічна витрата води в річищі 251,9 м3/с (на 20% менша за ту, що спостерігалася на в/п “Бендери”), а витрата завислих наносів 64,077–150,518 кг/с (2,0-4,8 млн т/рік) на окремих пересіках. Винайдені складні форми епюр із вертикального розподілу водної зависі на різних гідрологічних станціях, що спостерігалися авторами.


Ключові слова


Дністер; вода; наноси; стік; річище; течія; долина

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борик С. А. Комплексные экспериментальные исследования и оценка влияния русловых карьеров на гидрологический режим равнинной реки (на примере Нижнего Днестра). Рукопись // Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. геогр. наук. — Одесса: Од. гос. гидромет. инст., 1987. — 22 с.

Вишневский В. И. Природний та антропогенно змінений стік Дністра // Причорноморський Екологічний бюлетень — 2005. — № 3-4. — С. 87–91.

Гопченко Е. Д. Гидрологический режим Нижнего Днестра // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2005. — № 3-4 (17-18). — С. 80–86.

Михайлов В. Н., Коротаев В. Н., Игнатов Е. И. Волго-Каспийский канал в устьевой области Волги: прошлое, настоящее, будущее // Вестник Одесского нац. университета. Экология. — 2003. — Том 8. — Вып. 11. — С. 172–198.

Тимченко В. М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-западного Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1990. — 238 с.

Тимченко В. М., Колесник М. П. Исследование и прогноз мутности воды реконструируемых водоёмов (на примере Днестровского лимана) // Гидробиологический журнал. — 1986. — Т. 22. — Вып. 5. — С. 84–91.

Чалов Р. С. Географические исследования русловых процессов. — Москва: Изд-во Московск. унив., 1979. — 232 с.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.