DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.198285

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНО-ЕРОЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК

І. О. Погребний

Анотація


У статті розглянуті основні складові, які входять до природо-ресурсного банку просторових даних, як основи геоінформаційного моделювання водно-ерозійного процесу в межах басейнів малих річок. Описані етапи створення базових та похідних цифрових карт, які є фундаментом для вивчення протікання процесів ерозії та акумуляції ґрунту на прикладі верхньої частини басейну річки Малий Куяльник.


Ключові слова


водна ерозія ґрунтів; ГІС; геоінформаційне моделювання; банк просторових даних; ЦМР

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Світличний О. О., Плотницький С. В. Геоінформаційні технології в природокористуванні: проблема просторових даних // Геоінформатика. — 2002. — № 4. — С. 41–47.

Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник / Загальна ред. О. О. Світличного. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. — 295 с.

Светличный А. А., Черный С. Г., Швебс Г. И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. — Сумы: Университетская книга, 2004. — 411 с.

PCRaster manual, version 2. — Utrecht: Faculty of Geographical Sciences Utrecht University & PCRaster Environmental Software, 1998. — 368 p.

SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: deevelopment of GIS-based models fpr decision suPort systems. EC Contract № IC15-CT98-0215. Final Report. M. Van der Perk, A. A. Svetlitchnyi, J. W. den Besten and A. Wielinga (eds). — Utrecht Centre for Environmental and Landscape Dynamics Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands, 2000. — 165 p.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.