DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2009.16.197725

БІОМАСА СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ТА ҐРУНТИ РІЗНИХ ГЕОМОРФОГЕННО-ГІПСОМЕТРИЧНИХ РІВНІВ (ЗОН) ПОВЕРХНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик

Анотація


Приводяться результати визначення біомаси степових фітоценозів та морфолого-генетичного дослідження ґрунтів різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) острова Зміїний. Встановлена визначальна роль зволоження у забезпеченості життєдіяльності степової рослинності острова та формуванні її біомаси, а в значній мірі й потужності профілів сформованих тут ґрунтів.


Ключові слова


острів Зміїний; степова рослинність; надземна фітомаса; дернина (підстилка); біомаса коріння; ґрунти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильева Т. В., Коваленко С. Г., Паузер Е. Б. Флора острова Змеиный // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Екологія. — 2005. — Т. 10. — Вип. 4. — С. 66–72.

Гришина Л. А., Самойлова Е. М. Учет биомассы и химический анализ растений: Учеб. пособие. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 100 с.

Звіт про результати виконання науково-технічної роботи “Вивчити процеси острівного ґрунтоутворення та провести картографування і оцінку стану ґрунтів о. Зміїний (ЗМ/334-2008)”. 1 етап. Дослідження сутності і специфіки процесів ґрунтоутворення в умовах о. Зміїний. Генетико-морфологічне вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву острова (проміжний). — ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. — 29 с.

Звіт про результати виконання науково-технічної роботи “Вивчити процеси острівного ґрунтоутворення та провести картографування і оцінку стану ґрунтів о. Зміїний (ЗМ/334-2008)”. 3 етап. Адаптивне опробування методики ґрунтового знімання в умовах о. Зміїний. Зонування території острова за станом ґрунтового покриву і видами використання (проміжний). — ОНУ імені І. І. Мечникова, 2009. — 36 с.

Пащенко В. М. Острів Зміїний. Природа, мешканці, землеустрій: Монографія. — К.: НДІГК, 2008. — 140 с.: 307 іл.

Титлянова А. А. Изучение биологического круговорота в биогеоценозах: Методическое руководство. — Новосибирск: СО АН СССР, 1971. — 32 с.

Юдин Ф. А. Методика агрохимических исследований: Учебник. — М.: Колос, 1980. — 366 с.

Якість грунту. Спрощений опис грунту (ISO 11259:1998, ІДТ). ДСТУ ISO 11259:2004. Видання офіційне. — К.: ДСТУ, 2006. — 28 с.

Copyright (c) 2009 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.