Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2(25) (2015) ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ Анотація  PDF
З. П. Паньків
 
Том 25, № 1(36) (2020) ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ГРОМАД І ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Анотація  PDF
Д. С. Мальчикова, І. С. Бєлая
 
Том 18, № 3(19) (2013) ГІС­ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ  РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
Є. А.  Захарченко, О. М.  Нікіпелова, В.  С. Леонова
 
Том 20, № 2(25) (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський
 
Том 18, № 2(18) (2013) ГЕОГРАФІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ — БІОКЛИМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
А. М. Польовий, Т. Н. Хохленко
 
Том 18, № 2(18) (2013) СТАН СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА Анотація  PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 15, № 5 (2010) РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Анотація  PDF
А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, М. Л. Орлова, Л. Д. Васильєва
 
Том 17, № 3(16) (2012) ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БЕРЕГОВИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ НА ЧОРНОМУ ТА АЗОВСЬКОМУ МОРЯХ В МЕЖАХ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Г. В. Вихованець, О. О. Стоян
 
Том 18, № 3(19) (2013) ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ЗАДНІСТРОВ’Я Анотація  PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова
 
Том 18, № 2(18) (2013) ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ МОРІВ З МЕТОЮ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ Анотація  PDF
Г. В. Вихованець
 
Том 14, № 16 (2009) ПРОБЛЕМА ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Г. І. ШВЕБСА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
О. О. Світличний, С. Г. Чорний, Ф. М. Лисецький
 
Том 14, № 16 (2009) ЛАНДШАФТНІ РЕСУРСИ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ СТЕПОВОЇ БЕССАРАБІЇ Анотація  PDF
А. Е. Молодецький, Л. Д. Васильєва
 
Том 20, № 3(26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
О. М. Тюрін
 
Том 20, № 3(26) (2015) ПРОВІДНІ РИСИ МЕРЕЖІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ І БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИХ КУРОРТІВ КРАЇН ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація  PDF
А. Е. Молодецький, Г. О. Пишна
 
Том 21, № 2(29) (2016) СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ СЕЗОНІВ 2015-2016 РОКІВ (ПІВНІЧНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ) Анотація  PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк
 
Том 20, № 4(27) (2015) СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ВОСЕНИ 2015 РОКУ (УЗБЕРЕЖЖ Я ЧОРНОГО МОРЯ) Анотація  PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк
 
Том 20, № 4(27) (2015) ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕРОЗІЙНО‑НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ Анотація  PDF
А. В. П’яткова
 
Том 19, № 2(21) (2014) ГЕОЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ОСНОВІ РАЗРОБОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ) Анотація
Т. Н. Хохленко
 
Том 19, № 3(22) (2014) ГЛИБОКОВОДНІ ПЕЛОЇДИ ЧОРНОГО МОРЯ – РЕЧОВИННИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ Анотація  PDF
В. О. Ємельянов, А. О. Нікітіна
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо