DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67456

СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ВОСЕНИ 2015 РОКУ (УЗБЕРЕЖЖ Я ЧОРНОГО МОРЯ)

Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк

Анотація


Лимани на узбережжі Чорного моря вміщують цінні рекреаційні ресурси та можуть бути використаними для вирощування риби цінних видів. Тому важливо визначити змінення солоності лиманної води як важливого покажчика загального стану водного середовища в лиманах. Серед Чорноморських лиманів важливого значення надається Тилигульскому. Останніми 250 роками амплітуда коливань рівня води сягала 4,0-4,5 м. Солоність води була в межах від 0,5 ‰ до 76,1 ‰, пересічне значення дорівнювало 11,5 ‰. В середині осені 2015 року було взято 19 взірців води. Їх аналіз показав наявність значень солоності від 18,6 ‰ до 24,9 ‰, пересічно 22,25 ‰, що вище на 48,3 % у порівнянні з пересічним за 150 років. Отримані величини пов’язані із тим, що перед взірцюванням більше 1,5 місяця не було суттєвих атмосферних опадів, а пересічна добова температура не була нижчою за +15° С. Отримана інформація та результати її камеральної обробки мають істотне значення для раціонального використання природних ресурсів Тилігульського лиману.


Ключові слова


Узбережжя Чорного моря; Тилігульський лиман; солоність води; аналіз; коливання; ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


A dobovskiy, V. V., Bolshakov, V. N. (2003), Vliyanie anomalnykh usloviy zimy 2002-2003 gg. na gidrologicheskiy rezhim zakrytykh limanov Severo-zapadnogo Prichernomorya. [Effect of abnormal conditions of winter 2002-2003. the hydrological regime of the closed limans of the Northwest Black Sea Coast]. Ekologicheskaya bezopasnost pribrezhnoy i shelfovoy zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov shelfa (Sevastopol), V 9, pp. 54 – 58.

A ktualnye problemi limanov Severo-zapadnogo Prychernomoria. Monografija (2011) [Actual problems of limans in North-Western coast of the Black Sea] / Pod red. Tuchkovenko Yu.S., Gopchenko E.D., Odesskyy gosudarstvennyy ekologicheskiy universitet. – Odessa: TES, 2011. – 224 s.

Vodni resursy ta gidroekologichnyy stan Tiligulskogo limanu. Monografija (2014), [Water resources and hydroecology situation of Tiligul liman], Pod red. Tuchkovenko and N.S. Loboda. Odesskyy derzhavnyy ecologichnyy universitet. – Odessa: TES.

Geologiya shelfa USSR: Limany (1984), [Geology of the USSR shelf: Limans], Kiev: Naukova dumka, 176 p.

Kovtun, O. A. (2012), Fithobentos Tiligulskogo limana, [Tilugul limanic bentos], Groningen, 353 p.

R ozengurt, M. Sh. (1974), Gidrologiya i perspektivy rekonstruktsii prirodnykh resursov Odesskikh limanov [Hydrology and prospects for reconstruction of natural resources Odessa limans], Kiev: Naukova dumka, 224 p.

Severo-zapadnaya chast Chernogo morya: biologiya i ekologiya (2006), [North-western part of the Black Sea: biology and ecology], Kiev: Naukova dumka, 703 p.

Sklyaruk, D. I. (1962), Limany i ozera Severnogo Prichernomorya i ikh prirodnye lechebnye resursy [Limans

and Lakes of Northern Black Sea region and their natural healing resources], Trudy Odesskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.I. Mechnikova. V. 152 (10), pp. 68 – 76.

Starushenko, L. I., Bushuev, S. G. (2001), Prichernomorskie limany Odesshchiny i ikh rybokhozyaystvennoe ispolzovanie [The Black Sea limans of Odessa region and use of fishery], Odessa: Astroprint, 152 p.

Stoyan, A. A. (2013), O raspredelenii solenosti vody vozle berega Chernogo morya letom 2013 goda [The distribution of salinity of the water near the shore of the Black Sea in the summer of 2013], Vіsnik Odeskogo natsіonalnogo unіversitetu. Geografіchnі ta geologіchnі nauki, V. 18 (2), pp. 88 – 92.

Timchenko, V. M. (2006), Ekologicheskaya gidrologiya vodoemov Ukrainy [Environmental hydrology basins of Ukraine], Kiev: Naukova dumka, 384 p.

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [The nature of the Black Sea limans], Odessa: Astroprint, 276 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адобовский В. В. Влияние аномальных условий зимы 2002-2003 гг. на гидрологический режим закрытых лиманов Северо-западного Причерноморья [Текст] / В. В. Адобовский, В. Н. Большаков // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Севастополь). – 2003. – Вып. 9. – С. 54 – 58.

2. А ктуальные проблемы лиманов Северо-западного Причерноморья [Текст] / под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко; Одесский государственный экологический университет. – Одесса, ТЭС, 2011. – 224 с.

3. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману [Текст] : монографія / за ред. Ю. С. Тучковенка, Н. С. Лободи; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2014. – 278 с.

4. Геология шельфа УССР: Лиманы [Текст] : монография / под ред. Е. Ф. Шнюкова. – Киев: Наукова думка, 1984. – 176 с.

5. Ковтун О. А. Фитобентос Тилигульского лимана [Текст] / О. А. Ковтун. – Гронинген, 2012. – 353 с.

6. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов [Текст] / Михаил Шаевич Розенгурт. – Киев : Наукова думка, 1974. – 224 с.

7. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология [Текст] / под ред. Ю. П. Зайцева, Б. Г. Александрова, Г. Г. Миничевой. – Киев : Наукова думка, 2006. – 703 с.

8. Склярук Д. И. Лиманы и озера Северного Причерноморья и их природные лечебные ресурсы [Текст] / Дмитрий Иванович Склярук // Труды Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. – 1962. – Том 152. – Вып. 10. – С. 68 – 76.

9. Старушенко Л. И. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использование [Текст] / Л. И. Старушенко, С. Г. Бушуев– Одесса: Астропринт, 2001. – 152 с.

10. Стоян А. А. О распределении солености воды возле берега Черного моря летом 2013 года [Текст] / Александр Александрович Стоян // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). – С. 88 – 92.

11. Тимченко В. М. Экологическая гидрология водоемов Украины [Текст] : монография / Владимир Михайлович Тимченко. – Киев: Наукова думка, 2006. – 384 с.

12. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов [Текст] : монография / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.