DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184456

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ЗАДНІСТРОВ’Я

Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова

Анотація


У статті розглянуто сім сегментів туристсько-рекреаційної діяльності, проаналізовані туристсько-рекреаційні ресурси на території Задністров’я в межах окремих видів ландшафтів, а також проведена комплексна оцінка даних ресурсів на основі ландшафтного різноманіття.

Ключові слова


туристсько-рекреаційні ресурси; сегменти туристсько-рекреаційної діяльності; ландшафт; урочище; природно-заповідний фонд; ландшафтна різноманітність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вельчева С.П. Ландшафтне різноманіття території – основа формування регіональної геомережі території Задністров’я // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. За ред. проф. Л.І. Зеленської. – К.: ДНВП «Картографія», 2011– Вип.8. – С. 163 – 165.

Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. – Кіровоград: ТОВ «ІМЕКС-ЛТД» , 2006. – 146 с.

Дутчак С.В., Дутчак М.В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області // Туристсько-краєзнавчі дослідження.– К.: Кармаліта, 1999. – Вип. 2. – С. 123-136.

Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційний ландшафт – як клас антропогенних ландшафтів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія , 2005.– Вип. 9. – С. 18–23.

Дутчак С.В. Ландшафт – як основа досліджень придатності та збереження території для розвитку туризму та рекреації // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46. – Т.1. – С. 188-194.

Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география – МПСИ, Флинта, 2005.- 496 с.

Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география – М., – Из-во Московского ун-та, 1981. – 207 с.

Молодецкий А.Э., Васильева Л.Д. Рекреационно-туристические ресурсы Украинского Придунавья // Культура народов Причерноморья, 2009. – №176. – С.144-145.

Одеська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. Відповідальний редактор Т.В. Погурельська. – К.: ТОВ вид-во «Мапа», 2002. – 20 с.

http://www.touregion.odessa.gov.ua – офіційний туристичний сайт Одеської області

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.