Том 18, № 3(19) (2013)

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ ВЕЛИКОГО ПОРТА В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
Ю. Д. Шуйський 7-19
ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ЗАДНІСТРОВ’Я PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова 20-27
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАННИХ ПО ПРИЧОРНОМОРСЬКИМ ЛИМАНАМ PDF
Г. В. Вихованець, Л. В. Гижко 28-37
ПРОБЛЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ PDF
О. О. Світличний, А. В. П’яткова, С. В. Плотницький, В. М. Голосов, А. П. Жидкін 38-49
МОЖЛИВІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ В ДЕЛЬТІ ДУНАЮ, ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНИ PDF
О. І. Черой 50-56
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОСТІ НА БЕРЕЗІ ЗАТОКИ СИВАШ, АЗОВСЬКЕ МОРЕ PDF
О. В. Давидов, Н. О. Роскос, О. М. Роскос 57-65
ЗАКОНОМІРНОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖРІЧНИХ ЗМІН РІВНЯ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ГИРЛАМИ ДУНАЮ ТА ДНІСТРА В ПЕРІОД з 1979 до 2006 рр. PDF
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова 66-77
ДО ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАМЯНОГО ВУГІЛЛЯ В НОВРОСІЙСЬКОМУ КРАЇ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЦЬОМУ КНЯЗЯ М.С.ВОРОНЦОВА (період 1823-1856 рр.) PDF
Б. Б. Муха 78-88
ГІС­ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ  РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Є. А.  Захарченко, О. М.  Нікіпелова, В.  С. Леонова 89-95

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ПОНЯТТЯ «ТРАНЗИТНО-ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»: ЙОГО СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ PDF
Є. В. Ігнатенко, Л. В. Хомич 96-102

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
М. Й. Тортик, А. О. Буяновський 103-110

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНА СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF
А. Е. Молодецький, В. В. Салютин 111-118

ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ «МІНЕРАЛОГІЧНА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО» (Київ: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, 2012. – 832 с.). PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 121-125

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ПРО ПРИЧИНИ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ ПОВІТРЯ В ОДЕСІ PDF
О. Е. Чуйко, Є. С. Штенгелов 126-132