DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184450

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ ВЕЛИКОГО ПОРТА В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Ю. Д. Шуйський

Анотація


В давніх документах Епохи Відродження немає обґрунтованого свідоцтва про існування «Качибея» – попередника Одеси на берегах Одеської затоки в період XIV-XV століть. Серед деяких дослідників існує думка, що в ті часи в Одеській затоці було велике місто і при ньому – торгівельний порт. Аналіз фізико-географічних умов Одеської затоки протягом Епохи Відродження показав неможливість існування міста та порту. За причинами, по-перше, рельєфу та мілинності прибережного дна, активності зсувних берегів, рухомості наносів. По-друге, несприятливою була система хвиль, вітрів, течій, рівня води, льодового режиму. Море кожного року проривало піщаний бар’єр пересипів Хаджибейського та Куяльницкого лиманів та з’єднувалося із ним. По-третє, не було місцевих ресурсів води, харчів, палива. Велику загрозу створювали кочові ногайські племена, войовничі, іншої віри, союзники татар та турків. Цей порт не був показаний на навігаційних картах того часу. Ніяких вістей та чуток про «Качибей» не було від 1420 р. до 1809 р., коли краєзнавці ознайомилися із записами Яна Длугоша.

Ключові слова


Одеська затока; Чорне море; торгівельний порт; глибини; нагони; течії; крига; наноси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. – Москва: Наука, 1992. – 223 с.

Атлас А. Старая Одесса: её друзья и недруги. – Одесса: Ласми, 1992. – 208 с.

Болдирєв О.В. Одесі – 600! – Одеса: Юг, 1994. – 72 с.

Гончарук Т.Г. Історія Хаджибея (Одесса). – Одесса: Астропринт, 2004. – 133 с.

Загоруйко В.А. По страницам истории Одессы и Одесщины. – Одесса: Облиздат, 1957. – 156 с.

Изменчивость климата Европы в историческом прошлом // Сб. научн. работ: Отв. ред. А.Н. Кренке. – Москва: Наука, 1995. – 223 с.

Муха Б.Б. О книге Эвлия Челеби «Книга путешествия»: описания земель Украйны (провинции Речи Посполитой) и Молдавии в XVII веке // Вісник Одеського нац. університету. Географічні та геологічні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 119 – 133.

Смольянинов К. История Одессы // Записки Одесск. Об-ва истории и древн. – 1853. – Том III. – C. 2 – 349.

Современные глобальные изменения природной среды // Отв. ред. Н.С. Касимов и Р.К. Клиге. – Том 1. – Москва: Научный Мир, 2006. – 696 с.

Тунманн К.Ф. Крымское Ханство. – Симферополь: Таврия, 1991. – 96 с.

Шилик К.К. К палеогеографии Ольвии // Ольвия. Сб. научн. работ: Отв. ред. С.Д. Крыжицкий. – Киев: Наукова думка, 1975. – С. 51 – 91.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Эндогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. – Москва: Недра, 1989. – 198 с.

Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Иванов Г.И. и др. Исследование литодинамических процессов в береговой зоне Северо-западной части Черного моря. Рукопись // Заключительный отчет по теме 14.02.525: № гос. рег. 01870083023. – Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1988. – 160 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.