DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184587

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

М. Й. Тортик, А. О. Буяновський

Анотація


Викладено результати вивчення чорноземних ґрунтів острова Зміїний, що сформувались на щільних кислих силікатних породах. Встановлена специфічна особливість мікроагрегатного складу ґрунтів острова, особливості і ступінь їхньої мікрооструктуреності.

Ключові слова


острів Зміїний; процес чорноземоутворення; гранулометричний склад; мікроагрегатний склад; показники мікрооструктуреності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. екологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 4. – С. 56 – 65.

Біланчин Я. М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 3(16). – С. 103 -113.

Біланчин Я. М. Умови формування та генетичні особливості ґрунтів острова Зміїний / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2006. – № 3 – 4. – Частина перша. – С. 89 – 101.

Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. тематичний наук. збірник. – Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2011. – Вип. 76. – С. 95 – 100.

Буяновський А.О. Ґрунти острова Зміїний (первинне обстеження і картографування ґрунтового покриву) / А. О. Буяновський // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 6.– С. 28 – 33.

Вадюнина А. Ф. Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина. – М. : Агропромиздат, 1986. – 416 с.

Звєрковський В. М. Особливості ґрунтового покриву острова Зміїний / В. М. Звєрковський, Ю. І. Грицан // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. збірник. Спец. випуск до VІII з’їзду УТҐА. Охороні ґрунтів – державну підтримку. Книга друга. – Харків. – 2010. – С. 26 – 28.

Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газетов [та ін.]; відп. ред. В. І. Медінець. – Одеса : Астропринт, 2008. – 172 с.

Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / [под ред. Н.И. Полупана]. – К. : Урожай, 1988. – Т. 1. – 296 с.

Соколов В. Н. Образование коагуляционных структур / В. Н. Соколов, В. И. Осипов // Физико-химическая механика природных дисперсных систем. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – С.29-44.

Шеин Е. В. Курс физики почв : Учебник / Е. В. Шеин. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 432 с.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.