DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184524

ДО ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАМЯНОГО ВУГІЛЛЯ В НОВРОСІЙСЬКОМУ КРАЇ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЦЬОМУ КНЯЗЯ М.С.ВОРОНЦОВА (період 1823-1856 рр.)

Б. Б. Муха

Анотація


В краєзнавчій літературі міститься недосить повні інформації про розвиток господарства та транспорту причорноморських територій в XIX столітті. Після завоювання причорноморських степів («Дикунського Поля») православною Росією у мусульманської Оттоманської Імперії у другій половині XVIII століття та приєднання їх до Росії, виникла необхідність заселення території. Від 1764 р. вона почала називатися Новоросійським краєм. Нові окраїнні угіддя та поселення на території Новоросії мали бути постачатися природними ресурсами: водними, харчовими, мінеральними, лісовими й т.і. Розвиток міст, транспорту, промислових та сільськогосподарських підприємств потребувало, між іншим, також і забезпечення паливом. Відтак, князем М.С. Воронцовим була ініційована розвідка та засвоєння покладів вугілля в басейні р.Дон. Згодом цей район почали називати Донецьким басейном. Видобування вугілля активізувала розвиток інших галузей господарства. При цьому найрішучого значення набула державна та економічна діяльність генерал-губернатора Новоросії князя Воронцова Михайла Семеновича (період 1823-1856 рр.).

Ключові слова


краєзнавство; Новоросії; Воронцов; Одеса; вугілля; пароплавство; вода

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бесарабия: географический, исторический, статистический, экономический, этнографический, литературный и справочный сборник // Под ред. П.А. Крушевана. – Москва: Типография А.В. Васильева, 1903. – 520 с.

Малиновский А. Спасите от алчных глаз. – Одесса: Астропринт, 2008. – 97 с.

Муха Б.Б. Придунавье: краткий краеведческий очерк поселений глазами наших предков // Вісник Одеського нац. університету. Геогр. та геол. науки. – 2007. – Том 12. – Вип. 8. – С. 127-145.

Муха Б.Б. О книге Эвлия Челеби «Книга путешествия»: описания земель Украйны (провинции Речи Посполитой) и Молдавии в XVII веке // Вісник Одеського нац. університету. Геогр. та геол. науки. – 2009. – Том 14. – Вип. 16. – С. 119 – 133.

Селинов В.И. Историко-экономический очерк каменноугольной и железорудной промышленности Степной Украины // № 4-5 Вісник Одеської Комісії Краєзнавства. – 1929. – № 4-5. – C. 19-50, 75-80.

Селинов В.И. Воронцовский дворец, как культурно-исторический памятник города Одессы. Отдельный оттиск из № 4-5 «Вісника Одеської Комісії Краєзнавства». Одесса. – 1929. – C.65-73

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.