DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184506

ЗАКОНОМІРНОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖРІЧНИХ ЗМІН РІВНЯ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ГИРЛАМИ ДУНАЮ ТА ДНІСТРА В ПЕРІОД з 1979 до 2006 рр.

Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова

Анотація


Досліджені закономірності просторово-часової мінливості тенденцій міжрічних змін рівня Чорного моря на ділянці між гірлами Дуная та Дністра, що мали місце у період вторинного потепління в 1979-2006 рр.

Ключові слова


рівень моря; тріангуляція; метод Делонé; інтерполяція; лінійний тренд; вторинне потепління; графіки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каплин П.А. Международные исследования изменений уровня океана // Океанология. – 1984. – Том XXIV. – Вып. 4. – С. 709 – 715.

Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение / А.В.Скворцов. – Томск: Изд-во Томского гос. унив., 2002. – 128 с.

Шуйский Ю.Д., Пейчев В.Д., Черкашин С.С. Об основных тенденциях долговременного изменения уровня в западной части Черного моря и их возможное влияние на берега / Исследования береговой зоны морей. Сб. научн. статей. – Киев: Карбон Лтд, 2001. – С. 273 – 284.

Shuisky, Y.D. The influence of sea-level rise on the natural and cultural resources of the Ukrainian coast // Changing Climate and the Coast: Vol. 2. Edited by J.G. Titus. – Washington DC, 1990. – P. 201 – 219.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.