DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.3(19).184577

ГІС­ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ  РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Є. А.  Захарченко, О. М.  Нікіпелова, В.  С. Леонова

Анотація


В даній статті розглянуто геоінформаційний метод дослідження природних лікувальних ресурсів на прикладі південної частини Херсонської області. Охарактеризовано основні етапи розроблення картосхеми. Використовуючи модулі та функції програмного забезпечення, оптимізовано науково-дослідну роботу з дослідження природних лікувальних ресурсів. У статті показано перспективність можливості розробки та використання ГІС-технологій для обліку гідромінеральних ресурсів, що дозволить оперативно отримувати інформацію про сучасний стан та раціональне використання природних лікувальних ресурсів.


Ключові слова


геоінформаційна система (технології); природні лікувальні ресурси; Херсонська область

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДеМерс, Майкл Н., Географические информационные системы. Основы: Пер. с англ. – М.: Дата+, 1999.

Закон України «Про курорти» Електронний ресурс // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання», затв. МОЗ України 02.06.2003 р. № 243, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 р. № 752/8073

Руководство пользователя QGIS 1.7.0 – http://gis-lab.info/docs/qgis/manual17/qgis-1.7.0_user_guide_ru.pdf.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.