DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.2(29).103814

СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ СЕЗОНІВ 2015-2016 РОКІВ (ПІВНІЧНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ)

Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк

Анотація


Лимани на узбережжі Чорного моря вміщують цінні рекреаційні ресурси та можуть бути використаними для вирощування риби цінних видів. Тому важливо визначити змінення солоності лиманної води як важливого покажчика загального стану водного середовища в лиманах. Серед Чорноморських лиманів важливого значення надається Тилигульскому. Останніми 250 роками амплітуда коливань рівня води сягала 4,0-4,5 м. Тоді ж солоність води була в межах від 0,5‰ до 76,1‰, пересічне значення дорівнювало 11,5‰. Від осені 2015 р. До осені 2016 р. було взято по 19 взірців води, всього 95. Їх аналіз показав наявність пересічних сезонних значень солоності від 20,3‰ до 24,0‰, пересічно 22,22‰, що вище на 51,7% у порівнянні з пересічним за 250 років. Отримані величини пов’язані із ходом формування водного балансу Тилігульського лиману. Мають значення зниження стоку річок, регулювання балок, будівництво ставків, розорення грунтів тощо. З’єднувальний море з лиманом канал періодично постачає солону воду в лиман. Суттєвим є вплив сучасного потепління клімату (через підвищення випаровування) на зростання солоності. Отримана інформація та її камеральна обробка мають істотне значення для раціонального використання природних ресурсів Тилігульського лиману.


Ключові слова


Узбережжя Чорного моря; Тилігульський лиман; вода; солоність; аналіз; коливання; ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Adobovskiy, V. V., Bolshakov, V. N. (2003), Vliyanie anomalnykh usloviy zimy 2002-2003 gg. Na gidrologicheskiy rezhim zakrytykh limanov Severo-zapadnogo Prichernomorya. [Effect of abnormal conditions of winter 2002-2003. the hydrological regime of the closed limans of the Northwest Black Sea Coast]. Ekologicheskaya bezopasnost pribrezhnoy i shelfovoy zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov shelfa (Sevastopol), V 9, pp. 54 – 58.

Yu. S. Tuchkovenko, N. S. Loboda (2014), Vodni resursy ta hidroekolohichnyy stan Tylihul’s’koho lymanu: Monohrafiya [Water and Hydroecological state Tiligul Liman: Monograph], Odesa: TES, 278 p.

3. Rozengurt, M. Sh. (1974), Gidrologiya i perspektivy rekonstruktsii prirodnykh resursov Odesskikh limanov [Hydrology and prospects for reconstruction of natural resources Odessa estuaries], Kiev: Naukova dumka, 224 p.

4. Severo-zapadnaya chast Chernogo morya: biologiya i ekologiya (2006), [North-western part of the Black Sea: biology and ecology], Kiev: Naukova dumka, 703 p.

5. Sklyaruk, D. I. (1962), Limany i ozera Severnogo Prichernomorya i ikh prirodnye lechebnye resursy [Limans and Lakes of Northern Black Sea region and their natural healing resources], Trudy Odesskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.I. Mechnikova. V. 152 (10), pp. 68 – 76.

6. Stoyan, A. A. (2013), O raspredelenii solenosti vody vozle berega Chernogo morya letom 2013 goda [The distribution of salinity of the water near the shore of the Black Sea in the summer of 2013], Vіsnik Odeskogo natsіonalnogo unіversitetu. Geografіchnі ta geologіchnі nauki, V. 18 (2), pp. 88 – 92.

7. Timchenko, V. M. (2006), Ekologicheskaya gidrologiya vodoemov Ukrainy [Environmental hydrology basins of Ukraine], Kiev: Naukova dumka, 384 p.

8. Chernoje more, Тom 2: Gidrometeorologicheskie usloviya morey Ukrainy (2012), [Hydrometeorological conditions of Ukrainian Seas] / Y.P. Il’in, L.N. Repetin, V.N. Belokopytov and oth., Sevastopol’: MNS & NAN Ukrainy, 421 p.

9. Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [The nature of the Black Sea limans], Odessa: Astroprint, 276 p.

10. Shuisky, Yu. D., Sinyuk, A. N. (2015), Solyonost vody v Tiligulskom limane oseniu 2015 goda [Water salinity in Tiligul liman during autumn 2015] // Vestnik Odesskogo nazionalnogo universiteta. Geografichni ta geologichny nauky, T. 20. Vyp. 4 (27), pp. 89 – 97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адобовский В. В. Влияние аномальных условий зимы 2002-2003 гг. на гидрологический режим закрытых лиманов Северо-западного Причерноморья [Текст] / В. В. Адобовский, В. Н . Большаков // Экологи-ческая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2003. – Вып. 9. – С. 54 – 58.

2. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: [Текст]: Відп. ред. Ю. С. Тучковенка, Н. С. Лободи; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2014. – 278 с.; 100 экз. – ISBN 978-617-7054-64-0.

3. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов [Текст]: наукове видання / Мойсей Шаевич Розенгурт. – Киев: Наукова думка, 1974. – 224 с. – 1000 экз. – Библ.: С. 207 – 212. – Р64.

4. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология [Текст] / под ред. Ю. П. Зайцева, Б. Г. Александрова, Г. Г. Миничевой. – Киев: Наукова думка, 2006. – 703 с.; Библиогр. С. 634 – 695. – 300 экз. – ISBN 966-00-0159-2.

5. Склярук Д. И. Лиманы и озера Северного Причерноморья и их природные лечебные ресурсы [Текст] / Дмитрий Иванович Склярук // Труды Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. – 1962. – Том 152. – Вып. 10. – С. 68 – 76.

6. Стоян А. А. О распределении солености воды возле берега Черного моря летом 2013 года [Текст] / Александр Александрович Стоян // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2 (18). – С. 88 – 92.

7. Тимченко В. М. Экологическая гидрология водоемов Украины [Текст] / Владимир Михайлович Тимченко. – Киев: Наукова думка, 2006. – 384 с.; Илл.; Библиогр. С. 369 – 382. – 500 экз. – ISBN 966-00-0438-2.

8. Черное море, том 2: Гидрометеорологические условия морей Украины [Текст] / Ю. П. Ильин, Л. Н. Репетин, В.М. Белокопытов и др. – Севастополь: МНС и НАН Украины, 2012. – 421 с.; Илл.; Библиогр. 266, – 200 экз. – ISBN 978–442–079–9.

9. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов: монография [Текст] / Ю. Д . Шуйский, Г. В. Выхованец. – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.; Илл.; Библиогр. С. 263 – 273. – 300 экз. – ISBN 978–966–190–438–4.

10. Шуйский Ю. Д. Соленость воды в Тилигульском лимане осенью 2015 года [Текст] / Ю. Д . Шуйский, А. Н . Синюк // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2015. – Том 20. – Вип. 4 (27). – С. 89 – 97.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.