DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.3(16).186339

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БЕРЕГОВИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ НА ЧОРНОМУ ТА АЗОВСЬКОМУ МОРЯХ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Г. В. Вихованець, О. О. Стоян

Анотація


Поточного часу в основному поформувався стан природи в береговій зоні Чорного та Азовського морів, що повсюдно обов’язково взаємодіє із антропогенним фактором. Оцінка наслідків такої взаємодії має бути безперервною для оптимізації природокористування та мінімізації ушкоджень природних берегових систем. Сьогодні така оцінка виконується з екологічних позицій державною екологічною службою різного рівня – від селищного до міністерського. Але екологічний підхід не виправдав себе, бо виявився неефективним та не запобігає шкідливих наслідків природокористування.


Ключові слова


Україна; море; берег; природа; природні ресурси; екологія; географія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артюхин Ю. В. Антропогенный фактор в развитии береговой зоны морей. — Ростов/Дон: Изд-во РГУ, 1989. — 180 с.

Лымарев В. И. Береговое природопользование: вопросы методологии, теории, практики. — СПб: Изд-во РГГМУ, 2000. — 167 с.

Лымарев В. И. Введение в океанопользование. — Архангельск: Правда Севера, 2004. — 290 с.

Стоян О. О. Аналіз історії та розвитку берегознавства як географічної науки. Рукопис / Автореф. дис. на здобуття канд. геогр. наук. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. — 19 с.

Шуйский Ю. Д. О процессах антропогенного влияния на побережья морей и океанов // Материалы Всес. Совещ. «Шельфы: природа и ресурсы»: Геогр. общ-во СССР. — Ленинград: Наука, 1976. — С. 66–68.

Шуйский Ю. Д. Основы стратегии строительства в береговой зоне Черного и Азовского морей // Исследование береговой зоны моря: Сб. научн. трудов. — Киев: Карбон Лтд, 2001. — С. 8–24.

Шуйский Ю. Д. Развитие берегозащитных сооружений на берегу Черного моря в пределах Одессы // Причорноморський Екологічний бюлетень. — 2010. — № 4 (38). — С. 45–79.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.