Том 17, № 3(16) (2012)

Зміст

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ ПРИТУЛЕВИХ ПЛЯЖІВ НА АБРАЗІЙНИХ БЕРЕГАХ ЧОРНОГО МОРЯ
Ю. Д. Шуйський, О. О. Муркалов 8-31
ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БЕРЕГОВИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ НА ЧОРНОМУ ТА АЗОВСЬКОМУ МОРЯХ В МЕЖАХ УКРАЇНИ PDF
Г. В. Вихованець, О. О. Стоян 32-47
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН РІВНЯ НА УЗБЕРЕЖЖЯХ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, СЕРЕДЗЕМНОГО І ЧОРНОГО МОРІВ PDF
О. Р. Андріанова 48-60
ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ПІВНІЧНОЮ І ПІВДЕННОЮ АТЛАНТИКОЮ У ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ПІЗНЬО-ВЮРМСЬКОГО ЗЛЕДЕНІННЯ PDF
О. В. Холопцев 61-74
ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Т. П. Моспан 75-86
ОЦІНКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЗА БАЛАМИ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
О. В. Борщова 87-102

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ

ПРИМІТИВНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик 103-113
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ PDF
В. І. Тригуб, Н. Попельницька 114-129
МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОШУВАНИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА PDF
М. Й. Тортик 130-140

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ PDF
І. М. Дудник, О. А. Борисюк 141-151
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ PDF
В. В. Яворська, Ю. К. Яковлева 152-160

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ГЕОХІМІЧНІ АНОМАЛІЇ: ВПЛИВ АНОМАЛЬНИХ ВМІСТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЗДОРОВ’Я PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна 162-175
НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ АВАНДЕЛЬТИ ДУНАЮ PDF
С. П. Кудря 176-186

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ВПЛИВ ЗМІН РЕЖИМУ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАДНІСТРОВ’Я (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) PDF
В. В. Дупан, Р. П. Жилавська, Є. Г. Коніков, Г. С. Педан, В. О. Черкасов 187-199
ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ СЕРГІЇВСЬКОГО ПРОЯВУ ЗОЛОТА В СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
О. В. Драгомирецький 200-214
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МНОЖЕСТВА ИСТОЧНИКОВ PDF
Т. П. Мокрицька 215-229